nieuws

Financiele hulp voor beschermen regenwoud Suriname blijft uit

bouwbreed

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wil van Suriname toestemming om verder te gaan met initiatieven ter bescherming van het Surinaamse regenwoud. IDB-president Iglesias schreef dit aan de Surinaamse president Venetiaan. Iglesias en Venetiaan bespraken vorige maand de internationale bezorgdheid over de houtkapconsessies in het Surinaamse binnenland.

De IDB kan Suriname op korte termijn geen financiele steun bieden om de gevolgen van het opschorten van contracten met drie buitenlandse houtmaatschappijen te ondervangen. De bank wil wel de mogelijkheden bekijken om een trustfonds op te zetten waaruit Suriname gedurende een periode van 2 tot 3 jaar financiele middelen kan krijgen. Op eventueel verzoek van de Surinaamse regering wil Iglesias bij de internationale gemeenschap pleiten voor technische ondersteuning bij het toezicht op naleving van de contracten met de houtmaatschappijen Musa, Berjaya en Suri-Atlantic. Dat instituut zou er ook op moeten toezien dat de toekomst van het Surinaamse regenwoud wordt veiliggesteld.

Regering en parlement in Parimaribo houden zich al enkele weken bezig met de aangevraagde kapconcessies en het voortbestaan van een van de te tropische bossen. De behoefte aan geld speelt in de overwegingen een voorname rol, hoewel de Surinaamse gemeenschap zich ook zorgen maakt over de millieu-effecten van de houtkap door de maatschappijen.

Goede richting

Parlementarier E. Brunings van de oppositionele Democratische Partij noemt de brief van Iglesias een stap in de goede richting, maar onvoldoende om de vernietiging van het Surinaamse bos stop te zetten. “Er is een startbedrag van zeker US$15 miljoen nodig om het kapot maken van het bos te ke bevechten”, aldus Brunings. Met dat bedrag zou Suriname de eisen aan Musa, Berjaya en Suri-Atlantic volgens hem behoorlijk ke opschroeven. Hij meent dat de maatschappijen niet de aangevraagde 1 miljoen hectare moeten krijgen, maar 100.000 hectare met een eventuele optie voor een groter areaal “bij gebleken goede prestaties”.

Druk

Musa zegt al US$60 miljoen in Suriname te hebben geinvesteerd, Berjaya geeft de helft van dat bedrag op. Behandeling van de contracten met de buitenlandse houtmaatschappijen in het Surinaamse parlement werd in februari tot een nader te bepalen datum uitgesteld. De druk van Musa, Suri-Atlantic en Berjaya om de contracten af te sluiten, neemt toe naarmate internationale protesten tegen vernietiging van het Surinaamse bos groeien.

Reageer op dit artikel