nieuws

Europees vervoersplan vereist verbetering

bouwbreed Premium

Het plan dat de Europese Commissie opstelde voor een transeuropees vervoernetwerk voldoet niet aan de meest elementaire normen van duurzaamheid. Natuur en Milieu stelt minister A. Jorritsma van Verkeer en Waterstaat voor het plan alleen te steunen wanneer er verbeteringen in worden aangebracht. De Europese verkeerministers nemen naar verwacht in juni een besluit over het plan.

De Raad van de Europese Unie neemt in juni een besluit over het voorstel van de Commissie over ‘communautaire richtlijnen voor het ontwikkelen van een transeuropees vervoernetwerk’. Het gaat hierbij om voorstellen voor netwerken en initiatieven voor auto-, spoor- en waterwegen, gecombineerd vervoer, havens, luchthavens en systemen voor het beheer en de geleiding van verkeer. Het plan schrijft onder meer de aanleg van zo’n 12.000 kilometer weg voor. De realisatie van de richtlijnen kost in de komende 15 jaar ruim f. 820 miljard. Het goederenvervoer dat de nieuwe voorzieningen gebruikt, zal echter 15 tot 18 procent meer CO2 in de lucht brengen dan de nu al voorspelde toename van 42 procent.

Verdeling

Natuur en Milieu vindt verder dat het plan teveel aandacht geeft aan vliegvelden en autowegen en te weinig aan vaar- en spoorwegen. Voorts zou een gefundeerde onderbouwing ontbreken. De stichting bepleit een geintegreerde benadering van een transeuropees netwerk. Dat kan door een goede verdeling van de gelden. Maximaal 15 procent dient naar de autowegen en de vliegvelden te gaan en minstens 85 procent naar spoor- en waterwegen en havens. Verder vraagt het plan een allesomvattende milieu-effectenrapportage. Voor de afzonderlijke poen dienen analyses van de kosten en de baten te komen, die uitgaan van economisch-ecologische berekeningen.

Natuur en Milieu meent dat het bij het genoemde netwerk niet uitsluitend om verbindingen tussen A en B gaat. Ook zullen er voorzieningen als op- en afritten komen, die elk hun nadelige invloed op het milieu gaan uitoefenen. Daarbij is het een vaststaand gegeven dat mogelijkheden tot vervoer leiden tot intensievere transportbewegingen oftewel: verkeer trekt meer verkeer aan.

Reageer op dit artikel