nieuws

EPS voor betonvloer beter voor milieu dan steenwol

bouwbreed

Geexpandeerd polystyreen (EPS) scoort voor de meeste milieu-effecten beter dan steenwol, bij de toepassing als isolatiemateriaal voor betonnen begane grondvloeren. Niet minder, maar zeker ook niet meer blijkt uit de Levens Cyclus Analyse (LCA) die VBI te Huissen heeft laten maken door CREM te Amsterdam.

De LCA betreft dus niet het complete systeem van betonnen begane grondvloeren. VBI Huissen claimt, dat het LCA-rapport zekerheid biedt en dat bouwers en opdrachtgevers gerust ke zijn over de milieu-aspecten, als zij de geisoleerde betonnen begane grondvloeren toepassen. Dat geldt echter maar voor een enkel aspect van het systeem, en dan nog onder voorbehoud. CREM (Consultancy and Research for Environmental Management) schrijft in de samenvatting van het rapport, dat het onderzoek erop gericht was uit te zoeken, of EPS terecht een minder positief imago heeft dan minerale wol voor de isolatie van betonnen begane grondvloeren. Het rapport biedt geen eenduidige conclusie. CREM wijst erop dat er nog geen vaststaande methode is om de milieu-effecten samen te voegen in een milieu-index, en dat EPS alleen dan beter is dan steenwol, als het ‘broeikaseffect’ en de ‘verzuring’ zwaar worden gewogen.

Geen zekerheid

Volgens VBI-Huissen komt uit de LCA een milieuprofiel naar voren, waaruit blijkt dat geisoleerde vloeren de oplossing zijn voor milieubewuste bouwers. Wie uit die belofte zekerheid wil putten, komt echter bedrogen uit. In de samenvatting van de LCA staat: ”nadrukkelijk dient te worden aangetekend dat dit een onderlinge vergelijking tussen twee materialen betreft.” Het gaat dus niet om een vergelijking van betonnen begane grondvloeren met andere mogelijke oplossingen. Het onderzoek betreft niet meer dan een naast elkaar plaatsen van twee materialen, waarmee een betonnen begane grondvloer geisoleerd kan worden. Bovendien gaat het rapport alleen over de huidige stand der techniek. Als bijvoorbeeld wijzigingen in ontwerp en produktie van steenwol een meer effectieve toepassing mogelijk zouden maken, dan kan het zijn dat beide materialen gelijkwaardig zouden ke zijn.

Gezondheid

Er is dus geen sprake dus van zekerheid over de milieu-aspecten van geisoleerde betonnen begane grondvloeren in het algemeen. Het is uiteraard wel zo, dat het toepassen van warmte-isolatie bijdraagt aan het besparen op energie. In de samenvatting van de LCA van CREM staat, dat de totale hoeveelheid benodigde energie in de levensketen van steenwol in ca. 14,5 maand wordt ‘terugverdiend’. Past men EPS toe, dan is de terugverdientijd 6,5 maand.

De door CREM in opdracht van VBI opgestelde LCA-vergelijking van steenwol en EPS voor bepaalde vloersystemen is grondig uitgewerkt. Er wordt aangegeven welke milieu-effecten wel en welke niet meegenomen zijn (de gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn gerelateerd aan de emissie van SOx en NOx. EPS scoort in dat opzicht beter dan steenwol). Onder andere lawaai, afbraak van de ozonlaag en giftigheid voor de bodem zijn niet meegerekend.

De twee vloersystemen die door CREM in het onderzoek zijn betrokken, een kanaalplaatvloer met EPS en een ribbenvloer met steenwol.

Reageer op dit artikel