nieuws

Energiezuinig po ‘Urban Villa’ opgeleverd

bouwbreed

Gisteren is in Amstelveen het energiezuinige ‘Urban villa’ po in Amstelveen van Bam Woningbouw opgeleverd. Het betreft een appartementencomplex van 84 woningen, waarvan er 16 heel energiezuinig zijn uitgevoerd.

Dat is bereikt door extra isolatiemaatregelen, het gebruikmaken van warmteterugwinning en zonne-energie. Het gebruik van aardgas uitsluitend voor de verwarming wordt naar verwachting door deze maatregelen beperkt tot minder dan 200m3 aardgas per jaar per woning. Het ‘Urban Villa’-po is een van de vijftien poen die in de wereld worden gerealiseerd binnen het po “Advanced Solar Low Energy Buildings’.

Als thema voor de openingsmiddag is gekozen voor: ‘De horizon van zonnig wonen’. Dat is niet alleen vanwege het gebruik van zonne-energie, maar vooral om de goede samenwerking te benadrukken tussen onderzoekers, waaronder Novem, de architect en de projectontwikkelaar. Dat heeft geleid tot een ‘transparant’ ontwerp van de woningen. Met dit po willen de ontwerpers duidelijk maken, dat men met de reductie van het energiegebruik voor ruimtelijke verwarming nog veel verder kan gaan dan wat nu in nieuwbouw wordt gerealiseerd. De laatste twintig jaar is al een reductie bereikt van bijna 3000 m3 aardgas per woning per jaar tot minder dan 1000 m3. Met de invoer van de EP( Energieprestatie coefficient) in oktober, zal het verbruik nog dalen tot ongeveer 850 m3 op jaarbasis.

Reageer op dit artikel