nieuws

ENCI enthousiast over besturing met fuzzy logic

bouwbreed

ENCI Nederland BV te Maastricht is enthousiast over de toepassing van fuzzy logic voor de besturing van het produktieproces van cement. De resultaten bij oven nr. 8 waren zo goed, dat ENCI besloten heeft ook de nieuwe cementmolen met fuzzy logic aan te sturen.

De produktie van cement is een zeer complex proces, dat moeilijk in een fysisch-chemische formule is te vatten. Er moet met zoveel factoren rekening gehouden worden, dat het niet mogelijk is een computerprogramma te maken op basis van de theorie. Een mogelijkheid zou zijn het proces langere tijd te volgen. Het computersysteem kan dan van de werkelijkheid ‘leren’, net zolang tot het in staat is het proces te simuleren. De ontwikkeling van zo’n programma vraagt echter veel tijd. Daarom heeft ENCI voor een andere benadering gekozen, met behulp van fuzzy logic. Kenmerkend voor fuzzy logic is, dat het systeem beslissingen kan nemen zonder dat de relevante variabelen exact berekend zijn. Met fuzzy logic kan een computer ‘een beetje meer brandstof toevoeren’, ‘het proces iets vertragen’, enz. Aan zulke uitspraken worden waarden toegekend, op basis waarvan in het proces wordt ingegrepen.

ENCI heeft sinds 1991 uitgebreid ervaring opgedaan met fuzzy logic voor de besturing van oven nr. 8. De standaardafwijkingen werden geringer en de kwaliteit van de klinker ging omhoog. De produktie steeg na invoering van het systeem met ongeveer 4% en het energiegebruik daalde met ca. 3%.

Volgens ENCI is dit voor een deel te danken aan de toepassing van fuzzy logic. Het produktieproces is daardoor gestabiliseerd, de oven hoeft minder vaak stilgelegd te worden en de ‘run factor’ van het systeem is gestegen van gemiddeld 83% naar 85%.

De terugverdientijd van de investering in het systeem voor oven nr. 8 (een bedrag van ongeveer f. 10,6 miljoen) is volgens ENCI minder dan een jaar. Ook dat zal een grote rol gespeeld hebben bij de beslissing om ook voor cementmolen 16 te kiezen voor besturing met fuzzy logic.

Modulair

Het systeem voor de nieuwe cementmolen is gebaseerd op ECS/ Fuzzy Expert, een produkt van FLS Automation uit Denemarken. De software draait op DFC workstations (VAX of Alpha). Het programma is modulair, wat het toevoegen of verwijderen van modules gemakkelijk maakt. Voor elk aspect van de besturing is er een module, die standaard bestaat uit onderdelen voor rekenregels, de invoer van afwijkingen, een timer, de prioriteit en de output. Het systeem laat zich in korte tijd aanpassen aan veranderde omstandigheden. Bovendien kan het gebruikt worden als simulator, bij de opleiding van het bedienend personeel.

ENCI verwacht veel van de pas in gebruik genomen cementmolen 16. Het is een molen van een ander type dan de traditionele kogelmolen. De klinker en gips worden door twee draaiende rollen onder hoge druk ‘gekraakt’. Zo’n rollenpers is van zichzelf al tweemaal zo zuinig als een kogelmolen. Dat leidt tot een halvering van het energiegebruik. De besturing met fuzzy logic levert daarbij een extra besparing.

Reageer op dit artikel