nieuws

Egmond bouwt paar honderd woningen

bouwbreed

De gemeente Egmond wil de komende jaren een grote woningbouwlocatie en een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dat is mogelijk geworden door de aanleg van de oostelijke randweg om de kern Egmond aan de Hoef heen. Daardoor komt in die plaats een groot gebied aan de Mosselaan vrij. Hier zullen een paar honderd woningen worden gerealiseerd.

Met de bouw van de woningen zal zeker niet eerder dan in de loop van 1996 ke worden begonnen. Er moeten namelijk eerst nog bestemmingsplannen worden gemaakt voor zowel de woningbouwlocatie als het bedrijventerrein.

Aan woningbouw is in de gemeente (die uit drie woonkernen bestaat: Egmond aan Zee, Egmond aan de Hoef en Egmond-Binnen) grote behoefte. Er is vooral een tekort aan goedkope huurwoningen en duurdere koopwoningen.

Het tekort aan goedkope huurwoningen is het grootst. “Maar van nieuwbouw mag niet veel worden verwacht. Echt goedkope nieuwbouw in de huursector is niet meer mogelijk, mede gelet op het feit dat nauwelijks meer objectsubsidies aanwezig zijn om de woonlasten te drukken”, aldus de nota ‘Ruimtelijke Verkenning Mosselaan’.

De behoefte aan relatief goedkope huurwoningen zal dan ook moeten worden opgevangen binnen de bestaande voorraad. In de nota wordt gepleit voor bouw van huurwoningen voor ouderen: totaal 20% van de woningbouw zou middeldure tot dure gestapelde huurwoningen moeten omvatten.

Daarnaast zou nog eens 20% als eengezinshuurwoning moeten worden gebouwd. Het resterende programma zou dan in de koopsector gerealiseerd moeten worden, waarvan 15% in de goedkopere sector.

Overigens wil de gemeente proberen met specifieke maatregelen te bewerkstelligen dat de woningen in de nieuwe wijk vrijwel hoofdzakelijk naar eigen ingezetenen gaan. Daarbij wordt gedacht aan het in Heiloo al gehanteerde systeem van financiele bijdragen voor kopers van woningen, die elders in de gemeente een goedkopere woning achterlaten.

Anticipatie

De voorbereiding van de nieuwe woningbouwlocatie vergt de nodige tijd. Maar omdat de bouwmogelijkheden in de gemeente zeer beperkt zijn en er zeer veel woningzoekenden zijn, overweegt de gemeente een anticipatieprocedure op grond van de Woningwet te gaan toepassen. Dan kan er – vooruitlopend op de goedkeuring van het bestemmingsplan – alvast begonnen worden met woningbouw.

De aanleg van het bedrijventerrein is in feite een uitbreiding van het bestaande lokale bedrijventerrein. Die uitbreiding is hard nodig omdat er al enkele jaren geen grond meer kan worden uitgegeven en sluit naadloos aan op de woningbouwlocatie.

Reageer op dit artikel