nieuws

Eerste vier plannen voor dijkverzwaring ter inzage

bouwbreed

De eerste vier plannen voor de versnelde dijkverzwaring in Gelderland liggen sinds gisteren ter inzage. Het gaat om de dijkvakken Tiel – Zennewijnen, Ophemert, Varik – Heesselt en Heesselt – Opijnen. Er is vier weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze plannen.

De vier dijkvakken, allemaal behorend tot het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, zijn tijdens de recente watersnood zeer kritiek geweest. De aanwonenden probeerden al voor de watersnood de provincie en het Rijk te overreden deze dijken te versterken zonder de mogelijk lange weg van de milieu-effectrapportage (mer) te bewandelen.

Noodwet

De dijkvakken zijn nu opgenomen in de Deltawet Grote Rivieren, de noodwet voor dijkverzwaring. De plannen liggen tot 19 april ter inzage op het kantoor van het polderdistrict, de gemeentehuizen van Tiel en Neerijnen en het provinciehuis. Op 11 april is er een hoorzitting in het kantoor van het polderdistrict in Geldermalsen.

Als gedeputeerde staten van Gelderland de plannen vastgesteld hebben, kan er nog twee weken bezwaar worden aangetekend bij de Raad van State. Over vier weken zijn de plannen vastgesteld.

De vier dijkvakken zijn niet de eerste die in uitvoering worden genomen na de watersnood. Op 18 april geeft minister Jorritsma in Ochten het startsein voor de versnelde dijkverbetering. De plannen voor het dijkvak Kom Ochten waren al afgerond voordat het hoge water kwam.

Reageer op dit artikel