nieuws

Eerste prijs voor betonnen tegels en wigverankering

bouwbreed Premium

De eerste prijs in het kader van de Belton Prefab Betonprijs 1995 is gegaan naar twee zeer verschillende poen: de betontegels van Baukje Beton te Eindhoven en de wiggen voor de verankering van koolstofstaven van ir. J.W. van de Camp.

Beide poen kregen veel waardering van de jury, de tegels vanwege de inspirerende variaties op het basisthema en de wiggen vanwege het innovatieve karakter. Omdat de twee poen nauwelijks met elkaar zijn te vergelijken, besloot de jury tot een gedeelde eerste prijs. Zowel de tegels als de wiggen voldeden aan de eis, dat het innovatieve en praktische toepassingen van prefab beton moeten zijn.

De tegels van Baukje Beton zijn door B.C.E. Trenning ontworpen op basis van ‘stelcon platen’ van 2 bij 2 meter. De tegels hebben een zodanige vormgeving dat zij structuur geven aan de bestrating van grote stedelijke pleinen. Er zijn tegels met noppen, kommen, golfpatronen, banen en ribbels.

Om de bestrating af te maken heeft Trenning ook tegels met plantgaten ontworpen, evenals aanvullende elementen van 50 bij 50 cm. Volgens de jury is er sprake van “een rijke varieteit aan vorm en materialen die het inrichten van openbare ruimten interessant kan maken”. De oppervlakte van de tegels is ruw of glad, en de kleuren varieren afhankelijk van de gebruikte materialen.

Geen civiele poen

De betontegels vielen in de categorie ‘inrichten van openbare ruimten’, de wiggen in de categorie ‘technisch-wetenschappelijk onderzoek’. Er waren geen inzendingen op het gebied van de civiele en weg- en waterbouw.

Twee studenten namen deel in de categorie woningbouw en twee in de utiliteitsbouw. Zij konden de toets van de jury niet doorstaan. Het voornaamste bezwaar was, dat de poen niet van het begin af aan in prefab gedacht waren.

De jury vroeg zich af of de opleidingen wel voldoende aandacht besteden aan het ontwerpen en bouwen in prefab beton. De uitvoering moet niet achteraf aan het ontwerp worden toegevoegd, maar van meet af aan een motor zijn voor de vormgeving. Alleen bij het ontwerp voor een prive-museum met woonhuis was sprake van een verwantschap tussen vorm en bouwmethode. De jury struikelde echter over de combinatie met staal en in het werk gestorte betonnen knooppunten. Een prijs of een eervolle vermelding zat er dan ook niet in.

De wiggen van Van de Camp zijn het resultaat van een afstudeerpo aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Eerst werd onderzoek gedaan naar de eigenschappen van Carbon-Stress, een koolstofcomposiet die is ontwikkeld door de Nederlandse Draadindustrie (NDI) in samenwerking met Akzo. Het ging daarbij om de aanhechting in beton.

Met een rekenmodel is vervolgens een systeem ontworpen voor de verankering van voorspanstaven van Carbon-Stress. Het nieuwe systeem is beproefd in het Pieter van Musschenbroek laboratorium van de TU Eindhoven.

De wiggen zoals ze gebruikt worden voor voorgespannen Arapree voldeden niet. Van de Camp heeft de oorzaken daarvan geanalyseerd en een ontwerp gemaakt voor een wig die wel is te gebruiken in combinatie met Carbon-Stress.

Eervolle vermelding

Naast de twee eerste prijzen ging nog een eervolle vermelding naar de gezamenlijke inzendingen van de studenten van de TU Eindhoven, vanwege de hoge kwaliteit van het werk. De Belton Prefab Betonprijs wordt eens in de twee jaar toegekend. Dit jaar was de beurt aan de studenten, in 1997 komen de poen uit de praktijk weer aan bod.

Een van de ontwerpen voor betonnen platen, ingezonden door B.C.E. Trenning van Baukje Beton te Eindhoven.

Reageer op dit artikel