nieuws

‘Eerder ingrijpen werkgevers had staking ke bekorten’ Alom tevredenheid over afgesloten cao-contract

bouwbreed Premium

Bestuurders van werkgevers en werknemers in de bouw zijn tevreden met het principe-akkoord voor de bouwcao, dat op Tweede Paasdag werd gesloten. Ook op het niveau van de vakcentrales FNV/CNV en de werkgeversorganisatie VNO/NCW overheerst de tevredenheid. Wel hadden volgens de vakbeweging de bestuurders van werkgevers eerder in moeten grijpen toen duidelijk werd dat werkgeversvoorzitter Vahstal niet bereid bleek tot een compromis.

Vahstal zelf voorzag vorige week al dat de overeenkomst van afgelopen Paasweekeinde ook op 8 maart gesloten had ke worden. Nu zijn teleurgestelde en aan de kant geschoven onderhandelaars niet de meest betrouwbare bronnen, maar in feite had hij gelijk. De uiteindelijke kostenstijging komt immers neer op 5,8%, maar Vahstal mocht van zijn achterban pertinent niet verder gaan dan 5,5%. De uiteindelijke bereidheid tot het sluiten van een compromis werd geforceerd door VGBouw, die vond dat de stakingen teveel gingen kosten.

Vahstal was toen echter al aan de kant gezet, en niet opgestapt, zoals de officiele lezing van het AVBB luidt.

Volgens GWWO-voorzitter G. Meijer had Vahstal zijn hand overspeeld. Vorige week dinsdag waren de onderhandelingen hem uit handen genomen in een poging het overleg op bestuurlijk niveau weer vlot te trekken. Naast Meijer werd hiervoor Sas (VGBouw) aangewezen, die met Roel de Vries en Freek van der Meulen het overleg naar bestuurlijk niveau trokken, met de bedoeling de officiele cao-delegatie ‘uit de loopgraven’ te krijgen.

Vut-financiering

Vahstal accepteerde echter niet dat hij – aanvankelijk tijdelijk – buiten spel werd gezet en probeerde op eigen houtje, zonder zijn achterban te raadplegen, te onderhandelen met Van der Meulen en Visser. Zij gingen hier niet op in, lieten de werkgevers weten ‘via een spoor’ te willen onderhandelen, waarop Vahstal definitief het veld moest ruimen.

Behalve over de grens van 5,5% wijzigden werkgevers vrijdag ook hun standpunt over de financiering van de vut na 2000 (na de vijfjarige overgangsperiode). Vahstal hield steeds vol dat aan het begin van het nieuwe systeem al het geld in kas moest zitten voor de bouwvakkers die op dat moment in de vut zitten. Daar was f. 2,8 miljard voor nodig. In het akkoord is nu slechts opgenomen dat cao-partijen in 1999 zullen bekijken hoe het saldo van de financiering van de overgangsregeling gebruikt kan worden.

Dik betaald

Het feit dat afgelopen weekend, in het Airport Hotel in Rotterdam, binnen 25 uur een principe-overeenkomst werd gesloten door een geheel nieuwe cao-delegatie van werkgeverszijde, illustreert volgens Visser dat werkgevers veel eerder op bestuurlijk niveau hadden moeten ingrijpen. “Vergeleken met het ultimatum dat we hadden gesteld hebben de bonden nauwelijks iets weg hoeven geven om tot dit contract te komen. Dat had dus vier weken eerder ook gekund.”

De vakcentrale FNV spreekt van een ‘gebrek aan bestuurlijke kracht’ bij de bouwwerkgevers waarvoor, in de vorm van een lange stakingsperiode, nu dik betaald moet worden.

Volgens werkgevers waren de vijf weken staking echt nodig. Meijer: “Het is natuurlijk nooit te bewijzen of het met een anders samengestelde delegatie sneller was gegaan. Ik ben echter van mening dat de aanvankelijke cao-delegatie van werkgevers, inclusief Vahstal, uitstekend werk heeft gedaan. Zonder hen hadden wij het op bestuurlijk niveau niet zo snel af ke maken.”

Redelijk positief

De werkgeversorganisatie VNO/ NCW vindt de afgesloten bouw-cao er ‘redelijk positief’ uitzien. “Het kan natuurlijk altijd beter”, zo stelt woordvoerder M. Lordzer, “maar wij vinden het een goede ontwikkeling dat cao-partijen het omslagmodel voor de vut gaan veranderen in een financiering van de vut. Ook de loonsverhoging blijft binnen redelijke grenzen”.

Reageer op dit artikel