nieuws

Duits aanbestedingsbeleid is toe aan herzieningen

bouwbreed

Uit woede over de toenemende corruptie onder ambtenaren in de bouw heeft de Duitse bouwindustrie de wetgever een uitgebreide catalogus met maatregelen tegen deze praktijken voorgelegd. Bouwondernemingen, wier aanbod op foutieve berekeningen berusten, zouden bij voorbaat uitgesloten moeten worden.

Een onafhankelijke controle-commissie zou over alle aanbiedingen bij openbare aanbestedingen moeten waken. Volgens voorzitter Christian Roth van het landelijk Verbond van Duitse Bouwbedrijven stijgt het aantal gevallen van corruptie en manipulatie bij overheidsdienaren zienderogen. Roth: “Het is ongelooflijk wat zich in die sector afspeelt. De manipulatie kent geen grenzen meer. Dat gaat van de verkoop van rijbewijzen en verblijfsvergunningen, betaling van hoge bedragen in ruil voor bouwvergunningen tot omkoping van controleurs op bouwplaatsen. Wij nemen deze ontwikkelingen serieus en dulden dit soort wangedrag ook niet in eigen gelederen.”

Met dit initiatief zou de branche ook een dienst bewijzen aan alle ambtenaren in steden en gemeenten die geen smeergeld aannemen en alle bouwondernemers die zich niet schuldig maken aan omkoperij en manipulatie.

Roth: “We zitten in Duitsland met in 1926 ingevoerde bepalingen voor aanbestedingen in de bouw, de zgn. VOB, een in beginsel uitstekend instrument om de belangen van opdrachtgevers en aannemers in evenwicht te houden. Omdat de raamvoorwaarden echter al lang aan veranderingen onderhevig zijn, zou dit instrument herzien moeten worden; de controle verbeteren en de procedure van aanbestedingen efficienter maken.

Daarom zouden vermeende rekenfouten in de aanbiedingen niet meer achteraf gecorrigeerd mogen worden. In het computertijdperk zou iedere opdrachtgever feilloze aanbiedingen mogen verwachten.

Schijnaanbiedingen

Om geschillen over een aanbod te vermijden, zouden de berekeningen in de toekomst in tweevoud ingediend moeten worden; een exemplaar voor de openbare aanbesteder, een tweede voor de controlerende instantie. Bij onenigheid over de prijzen zou het bij de controleurs gedeponeerde aanbod moeten gelden. Onderhandelingen achteraf – zoals volgens de huidige bepalingen mogelijk – zouden verboden moeten zijn, omdat “je op die manier heel gemakkelijk en zeer geraffineerd kunt manipuleren met de prijzen”, meent Roth.

Door te vertrouwen op speelruimte bij nabesprekingen zouden in eerste instantie maar al te vaak schijnaanbiedingen worden gedaan. Ook zouden de ambtenaren de termijn waarop de sollicitanten hun aanbod moeten hebben ingediend, strikt in acht moeten nemen. In aanwezigheid van alle bieders zouden de aanbiedingen geopend en voorgelezen moeten worden.

Uitsluitingen

De ondernemers wier prijzen bijvoorbeeld hoger lagen dan die van de uitverkorene, zouden uitgelegd moeten krijgen, welke beslissende voordelen het gekozen aanbod zou hebben.

Aanbiedingen met zgn. “zwevende kosten” zouden onmiddellijk uitgesloten moeten worden. Een geliefde vorm van manipulatie bij de openbare uitschrijvingen zou ook het gebrek aan informatie over de werklast zijn. De opdrachtgevers zouden de prestaties die zij binnen een bepaald termijn verwachten, zorgvuldig moeten omschrijven.

Voorzitter Roth van het Verbond van de Duitse Bouwindustrie eist van de federale regering, de Bondsdag en de openbare bouwbureaus “een spoedige en zorgvuldige evaluatie van onze bouwcatalogus”. Met het bouwministerie en de kamercommissies zou het Verbond al contact ter verwezenlijking van de voorstellen hebben opgenomen.

Reageer op dit artikel