nieuws

Dronrijp wil 180 woningen bouwen

bouwbreed Premium

De gemeente Menaldumadeel en Heijmans Poontwikkeling in Leeuwarden doen onderzoek naar mogelijkheden voor de bouw van 180 woningen bij Dronrijp-Oost.

Het resultaat moet uitwijzen naar welke woningen de meeste behoefte is en in hoeverre het plan concurrerend is met het prestigieuze Masterplan bij Beetgum van poontwikkelaar Johan de Jong uit Leeuwarden en Van der Valk Poontwikkeling BV.

Vanuit het stadsgewest Leeuwarden heeft buurgemeente Menaldumadeel 500 woningen toegewezen gekregen, die de komende jaren bij de hoofdkernen Dronrijp, Menaldum en Berlikum moeten worden gebouwd. De gemeente Menaldumadeel wil voorkomen dat de woningbouw in de andere plaatsen negatief wordt beinvloed door het Masterplan.

Over de plannen voor de 180 woningen bij Dronrijp moet het komende jaar meer duidelijkheid komen.

Reageer op dit artikel