nieuws

Drafbaan Lindetrek wordt niet benut voor woningbouw

bouwbreed Premium

De sloop van de failliete drafbaan Lindetrek in Wolvega vindt geen doorgang. Ook is afgezien van het plan om nieuwe woningen te bouwen op het 23 hectare grote terrein. De gemeente Weststellingwerf blijft eigenaar van de grond en wil de baan verkopen aan derden.

Na een verhitte strijd rond het eigendomsrecht is dat na onderling overleg besloten door de gemeente Weststellingwerf en curator Alderse Baas. De schuld van de failliete renbaan bedraagt ruim f. 7 miljoen. Curator Alderse Baas claimde op basis van een koopovereenkomst uit 1990 tussen de stichting Lindetrek en de gemeente Weststellingwerf het eigendomsrecht van de drafbaan. De gemeente verkocht destijds 21 hectare grond tegen de spotprijs van f. 1,4 miljoen. Dat bedrag werd slechts gedeeltelijk voldaan. Daardoor vond nooit een eigendomsoverdracht plaats. Op basis daarvan bleef de gemeente eigenaar van de grond.

Een paar maanden geleden betaalde de gemeente ook nog eens f. 5,7 miljoen aan de bank. De gemeente stond namelijk garant voor de lening in geval de drafbaan failliet zou gaan.

De grootste schuldeiser van Lindetrek is de gemeente Weststellingwerf dat nog f. 6,2 miljoen te goed heeft. Met de verkoop van de baan hoopt de gemeente dat bedrag terug te krijgen.

Van de f. 900.000 schuld die overblijft is aannemer Van Wijnen Noord, die betrokken was bij de bouw en geld stak in de ontwikkeling van het nieuwe drafcentrum, met enkele tonnen de grootste eiser. De kleinere schuldeisers en de belastingdienst krijgen hun geld terug doordat de curator de inventaris van Lindetrek verkoopt aan de gemeente. De prijs daarvan moet nog worden vastgesteld.

Met het akkoord kan ook de stichting Lindecollege uit Wolvega weer opgelucht adem halen. De stichting wil een 32.000 m2 groot en twee bouwlagen tellend scholencomplex realiseren op het terrein van Lindetrek. Het rijk heeft al toegezegd het f. 22 miljoen kostende project te financieren.

Reageer op dit artikel