nieuws

Drachten wil vaart 1,5 km verlengen

bouwbreed

De gemeente Smallingerland wil een extern bureau verder onderzoek laten verrichten naar het plan om de in de zestiger jaren gedempte Drachtstervaart te Drachten weer uit te gaan graven. Uit een eerste, verkennende rapportage is namelijk gebleken dat er door deze maatregel veel watertoerisme naar de Friese plaats toe gehaald kan worden.

Vaarrecreanten ke nu niet met hun boot in het centrum van Drachten komen. Zij zijn aangewezen op de in een buitenwijk gelegen jachthaven Buitenstvallaat. Door de Drachtstervaart (via de oude route over het Moleneind) 1,5 kilometer te verlengen richting centrum, kan daar verandering in worden gebracht. Er dient dan nog wel een beweegbare brug in de rondweg bij Drachten gerealiseerd te worden.

Aangezien Drachten hoger ligt dan het omringende water, wordt eveneens gedacht aan de bouw van een sluis. De resultaten van het vooronderzoek zijn neergelegd in de notitie ‘De Vaart er weer In’. Een extern bureau zal de daarin vastgestelde conclusies verder moeten concretiseren. Op basis daarvan zal dan bepaald worden of het plan wel of niet door moet gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels