nieuws

Den Haag blijft ‘sleutelen’ aan na-oorlogse wijken

bouwbreed

De gemeente Den Haag gaat het winkelpotentieel in de na-oorlogse wijken in Zuidwest Den Haag herstructureren. De Leyweg, het belangrijkste winkelcentrum in het gebied wordt met 15.000 tot 20.000 m2 bruto vloeroppervlak bijna verdubbeld. MBO is hierbij als belangrijkste marktpartij betrokken.

Verder staan er op korte termijn de samenvoeging van diverse scholen op het programma. De ruimte die deze concentratie oplevert kan worden benut voor de bouw van woningen.

In de visie van verantwoordelijk wethouder Peter Noordanus moet er enerzijds voorzichtig maar anderzijds ook doortastend in de Haagse na-oorlogse wijken aan de slag worden gegaan. Voorzichtig, zodat niet “goede zaken” worden kapotgemaakt, maar ook doortastend “omdat niets doen betekent dat de wijken gaan zieltogen”.

De wethouder presenteerde gisteren de stedebouwkundige uitgangspunten voor forse uitbreidingen van het winkelapparaat in Zuidwest: naast een verdubbeling van de winkelvoorziening op de belangrijkste winkelader tevens uitbreidingen op wat tot op heden buurtgerichte winkelcentra waren.

Facelift

Zo moet een winkelstraat een supermarkt van 2000 m2 grootte erbij krijgen en wordt er gesproken over een facelift van de winkelpuien. Andere centra moeten in de plannen worden opgedoekt of drastisch worden verkleind. De ruimte die het verdwijnen van winkels oplevert kan vervolgens voor woningen worden benut.

Een ander voornemen is de samenvoeging van twee basisscholen te combineren met de uitbreiding van een middelbare school. Bovenop de nieuw te bouwen basisschool moeten 48 voor ouderen geschikte sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Al in augustus zal met sloop en aansluitend nieuwbouw worden begonnen.

De ruimte die de scholen achterlaat kan voor de bouw van woningen worden benut. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van koopwoningen in de prijscategorie tot f. 250.000.

Geen eindplan

Noordanus wil zo per wijk het totale na-oorlogse stadsdeel Zuidwest aanpakken. Daarbij is afgestapt van een eindplan zoals daar in de afgelopen jaren door zijn voorganger de CDA’er Dijkhuizen en het Bouwfonds als belangrijkste marktpartij aan is gesleuteld.

Volgens de verantwoordelijke wethouder zal in de komende tijd in dit stadsdeel worden gezocht naar nieuwe ontwikkelingslocaties. Naast verdichting en herstructureringsmogelijkheden van het onderwijsveld wordt daarbij tevens gekeken naar de locaties van diverse kerken en eventuele sloopmogelijkheden van complexen.

Bouwstroom

Hoeveel woningen en kerken Noordanus dacht te gaan slopen wenste hij niet te zeggen. Wel zegt hij uit te gaan van een bouwstroom van “een paar honderd woningen per jaar”.

Medio april buigt de raadscommissie zich over de stedebouwkundige uitgangspunten. Als deze uitgangspunten groen licht krijgen dan zal met de uiteindelijke planvorming worden begonnen. In de loop van dit jaar moeten die gereed zijn.

Reageer op dit artikel