nieuws

Corporaties mogen in Rotterdam ontwikkelen

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam staat positief tegenover woningcorporaties die voor de markt huur- en koopwoningen ontwikkelen. Stichting Woningbedrijf Rotterdam en Woningstichting Onze Woning mogen daarom samen een BV oprichten die zich bezig gaat houden met projectontwikkeling op Vinex-locaties op de rechter Maasoever. De BV functioneert als een holding van een aantal werkmaatschappijen, die per po worden opgericht. De po-BV’s gaan concurreren met onder andere Dura, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Bam en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Het Rotterdamse college wil echter niet dat de toezichthoudende taken van het gemeentebestuur in het gedrang komen. B en W willen inzage krijgen in alle informatie en documenten. Voor de te ontwikkelen projecten geldt dat ze op basis van voorcalculatie op lange termijn geen verlies mogen lijden en dat voor de start van de bouw van koopwoningen 70 procent verkocht moet zijn.

Reageer op dit artikel