nieuws

Corporaties blij met goede afloop bruteringsdebat

bouwbreed Premium

De landelijke centrales van woningcorporaties Nationale Woningraad en NCIV zijn blij met de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over de bruteringsoperatie. “De afloop is prima”, aldus NWR-directeur N. van Velzen; algemeen directeur drs. G.L. Aquina van het NCIV: “We zijn verheugd”.

Nog nimmer heeft de bruteringsoperatie in de volkshuisvesting zo in de belangstelling gestaan van de diverse media als de afgelopen week. Oorzaak van al die aandacht was de scherpe inzet van PvdA-er Duivesteijn in het finale debat over de brutering, de ruzie die volgde tussen fractievoorzitter Wallage en staatssecretaris Tommel, en de opmerkelijke stellingname van het CDA, dat dreigde zijn steun aan het wetsvoorstel te onthouden.

Het conflict liep dinsdag in vijfde termijn echter met een sisser af. En dat betekent dat een grote meerderheid in de Tweede Kamer vandaag akkoord zal gaan met de bruteringswet.

Tot grote blijdschap van de landelijke centrales NWR en NCIV. NWR-directeur Van Velzen noemt het in zijn reactie over een prima afloop van een zware bevalling. “Een bevalling die gek genoeg niet zozeer de bruterings raakte, maar meer de volkshuisvesting in het algemeen.”

Verjongde Kamer

In dit verband moet het Van Velzen van zijn hart dat veel onderwerpen waar de Tweede Kamer over heeft gesproken tijdens het bruteringsdebat allang op de agenda van de volkshuisvesting staan. Dan gaat het onder meer om het huurprijzenbeleid , de gedragscode, de inzet van het maatschappelijk vermogen van corporaties, de relatie huurders-verhuurders, de individuele huursubsidie. “Strikt genomen zijn veel van de genoemde thema’s al aan de orde geweest. En ik zeg het met enige schroom, maar misschien kan dat worden verklaard uit het de verjongde samenstelling van deze Kamer. Mensen die al wat langer meelopen in de volkshuisvesting weten dat heel veel zaken die de Kamer heeft aangeroerd, al in het vat zitten. De commotie die is ontstaat is volgens mij dan ook meer door het moment veroorzaakt, dan door de inhoud van het wetsvoorstel voor de brutering. Maar de afloop is zoals het hoort: er is in de Kamer een breed draagvlak voor de operatie en de wet is ongewijzigd.”

NCIV-directeur Aquina is “verheugd dat er een grote Kamermeerderheid is. We hadden even zorgen dat er een slechts een krappe meerderheid zou zijn, en op enig moment zelfs dat het wetsvoorstel niet door de Kamer zou komen, maar gelukkig heeft het gezond verstand nu gezegevierd.”

Juridische stappen

Ondertussen scherpen de corporaties met veel kapitaalmarktleningen de messen, voor juridische stappen op het moment dat de bruteringswet van kracht is. Zoals bekend voelen de corporaties zich bekocht, omdat zij anders worden behandeld en minder geld krijgen dan corporaties met veel rijksleningen. In totaal zou hier zo’n – 1,8 miljard mee zijn gemoeid.

W. Bezemer, woordvoerder van de initiatiefgroep kapitaalmarktlening-corporaties, toont zich teleurgesteld dat er over deze problematiek amper is gesproken. Gevraagd naar acties van de intitiatiefgroep meldt hij dat juridische stappen zeker zullen worden ondernomen, “desnoods tot aan het Europese hof”. Voor de zekerheid wordt overigens nog wel even nieuw juridisch advies ingewonnen.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel