nieuws

Chaos na opstappen Vahstal

bouwbreed

De dag na het opstappen van de cao-delegatieleider J.J. Vahstal was er sprake van een grote chaos in het werkgeverskamp van de bouw. De complete oude cao-delegatie werd door het AVBB-bestuur buitenspel gezet zonder daarvan op de hoogte te zijn gesteld. Het AVBB besloot een bestuurlijke delegatie af te vaardigen naar de onderhandelingstafel.

Zo wist voormalig voorzitter H. Mol vrijdag nog niet dat hij ‘uitgespeeld’ was bij de cao-onderhandelingen. Mol zelf ging ervan uit dat hij in de loop van die dag gebeld zou worden door het AVBB om meegedeeld te krijgen wie Vahstal zou vervangen.

Hij wist niet dat het AVBB inmiddels had besloten een bestuurlijke delegatie af te vaardigen met als voorzitter G. Meijer van het GWWO. Naast Meijer werden Van Dijken (NVOB, in feite de plaatsvervanger van Vahstal, red.) Janmaat en Sas (VGBouw) aangesteld om de taken van de cao-delegatie over te nemen. Naast Mol werd ook werkgeversonderhandelaars Nap bedankt voor zijn diensten.

Directeur Van Rooij van het AVBB zei het vertrek van Vahstal te betreuren. “Hij vond blijkbaar onvoldoende aanknopingspunten om door te gaan met onderhandelen.”

Vahstal beweert zelf echter al vroeg in de vorige week buiten spel te zijn gezet nadat VGBouw-voorzitter Sas en voorzitter G. Meijer van het GWWO met voorzitter Roel de Vries van de bouwbond FNV de onderhandelingen overnamen van Vahstal en Visser.

Aanknopingspunten

Volgens Vahstal was hijzelf juist de enige die nog aanknopingspunten tot onderhandeling zag in het voorstel van de bonden, maar kreeg hij geen mandaat meer van zijn achterban. Hij zelf zei het te betreuren dat hij “na vier maanden vechten, vlak voor het bereiken van een cao-akkoord, het bijltje erbij neer heeft moeten gooien”. Temeer daar werkgevers in de weer gingen met een compromis-voorstel waar ‘weinig in zit voor werkgevers’.

Verder meent hij dat Van Rooij niet erg netjes heeft gehandeld door naar te pers, en de betrokken mensen zelf, te blijven volhouden dat de oude cao-delegatie de onderhandelingen zou voortzetten. “Hij heeft het publiek voor de radio voorgelogen”.

Erg makkelijk

De verdeeldheid in werkgeverskring, die aanvankelijk werd ontkend blijkt velen gezichten te hebben. Zo verwijt NVOB’er Vahstal het grootbedrijf dat het tijdens de onderhandelingen steeds nieuwe, aangescherpte vut-eisen op tafel heeft gelegd, waardoor zijn positie in moeilijkheden kwam.

Individuele ondernemers in het grootbedrijf verweten daarentegen het NVOB wel erg makkelijk om te gaan met de stakingen. Immers, zeker bij langdurige stakingen, zijn het met name de grote bedrijven die schade lijden.

Dit conflict is niet nieuw. Het deed zich ook bij eerdere cao-onderhandelingen voor. Het verschil bij deze onderhandelingen was echter dat voor het eerst sinds lange tijd een NVOB-vertegenwoordiger was die de regie voerde over de onderhandelingen.

En zoals van het minder snel gedupeerde midden-en kleinbedrijf was te verwachten, schuwde Vahstal een lange stakingstermijn niet, teneinde zijn doel te bereiken. Als compromis lijkt het AVBB nu voor de meer gematigde GWWO-voorzitter Meijer te hebben gekozen als eerste (bestuurlijk) onderhandelaar om een contract te sluiten met de vakbonden.

Geen speling

De aanhangers van Vahstal, die zich tot doel had gesteld een modernere cao voor de bouw af te sluiten, zullen niet blij zijn met het compromis. Zij hadden graag gezien dat de keiharde opstelling van Vahstal was voortgezet om nu eens definitief te breken met de traditionele onderhandelingswijzen tussen bouwwerkgevers- en werknemers.

Werkgevers trokken in het verleden immers vaak aan het kortste eind als gevolg van de verdeel en heerstechniek van de bonden.

Door het ijs

Vahstals stijl was de bonden geen enkele speling te geven door zelf constant de regie te bepalen. Sommigen hadden Vahstal graag zien dooronderhandelen.” Maar als het ijs kraakt, moet hij naar de kant komen”, zo was te horen. Vahstal wilde doorschaatsen, maar zakte tenslotte door het ijs van de eigen achterban.

Reageer op dit artikel