nieuws

CAD-systeem helpt bij inrichting van nieuw stationsgebouw

bouwbreed

Een ontwikkeling die heel interessant kan zijn voor architect en opdrachtgever”, aldus kwalificeert ir. M. de Jong, directeur van Nemetschek Nederland, het gebruik dat de NS-directie te Leiden maakt van Allplan, het CAD-systeem dat zijn bureau op de Nederlandse markt brengt. Door de nog in aanbouw zijnde stationshal in het systeem te brengen, kan genoemde directie niet alleen de inrichting van de hal optimaal beoordelen ook de middenstand, waarvoor plaats is ingeruimd, kan op voorhand precies worden voorgelicht over de ruimten die ke worden gepacht. Het CAD-systeem als aquisitiemiddel.

Toen een ruim aantal jaren geleden de eerste bouwkundige CAD-systemen onder de aandacht van met name bouwkundige ontwerpers en tekenaars werden gebracht, lieten de leveranciers niet na te wijzen op het ongekende gemak waarmee van elk ontwerp ‘mooie’ plaatjes konden worden gemaakt. Een paar simpele drukken op de knoppen was voldoende om de opdrachtgever een realistisch beeld te verschaffen van het ontwerp. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het Cad-systeem ook nu nog nauwelijks op deze manier wordt gebruikt.

“De reden hiervoor is dat het bij de meeste CAD-systemen toch nog relatief veel tijd en moeite kost om realistische ‘plaatjes’ te maken”, aldus De Jong. “Men moet veel handelingen verrichten om tenslotte een beeld te vervaardigen dat is te vergelijken met een ‘artist impression’, een plaatje dat een idee geeft van de effecten van onder andere materiaalgebruik en kleurstellingen.

Veel gegevens

Een plaatje zegt echter nog te weinig. Anders gezegd: de moeite die moet worden getroost, is groter dan de functionele waarde. Dit heeft alles te maken met het feit dat de meeste CAD-systemen 2D of 2 1/2 D zijn. Er moeten relatief veel gegevens worden ingevoerd, voordat een presentatie kan worden gemaakt, op basis waarvan men een plan echt kan beoordelen. Nu hebben wij altijd al gezegd dat Allplan zich van andere CAD-systemen onderscheidt doordat het een echt 3D-systeem is. De ontwerper maakt vanaf den beginne een volledig ruimtelijk model dat in de loop van het ontwerpproces wordt uitgewerkt. Dat wil zeggen: aan het model ke 2D-plattegronden, constructieve tekeningen en wat dies meer zij worden gehangen, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds in het model vastgelegde data. Een en ander betekent dat gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingevoerd terwijl ze op meerdere manieren ke worden gebruikt. Het vervaardigen van doorsnedes en perspectieven kan bijvoorbeeld vanuit elk willekeurig gezichtspunt.”

Beleggers

Volgens De Jong is het met name deze laatste mogelijkheid die een nieuwe doelgroep aanspreekt. “We worden meer en meer benaderd door projectontwikkelaars, beleggers en andere onroerend goed eigenaren die derden willen interesseren voor hun vastgoed”, schetst hij. “Zij maken gebruik van Allplan om geinteresseerden niet alleen een duidelijk inzicht te verschaffen in de kwaliteiten van het aangeboden onroerend goed, maar vinden in het systeem eveneens een manier om onderhandelingen te ondersteunen. Immers, wanneer de toekomstige huurders/kopers wijzigingen willen doorvoeren, dan ke die direct in het systeem worden ingebracht en de nieuwe situatie staat op het beeldscherm. Kortom: de aanbieder van het onroerend goed kan flexibel reageren op de wensen van zijn klant.”

Puzzelen

Een praktijkvoorbeeld van deze CAD-toepassing, betreft het nieuwe station van Leiden. Zoals het een modern station betaamt, heeft de Leidse NS-directie ervoor gekozen in haar hal plaats in te ruimen voor de middenstand. Naast de eigen voorzieningen als loketten en kaartjesautomaten zullen diverse kiosken en winkeltjes worden gerealiseerd. Probleem voor de directie was hoe het een en ander moest worden gepositioneerd en hoe mogelijke huurders moesten worden geinformeerd over de ruimtes en hun indeling en vierkante meter prijs. “Door de 2D-tekeningen in te brengen en de benodigde 3D-informatie zelf in te voegen, konden we binnen een half uur laten zien hoe de hal eruit kwam te zien”, schetst De Jong. “Dat wil zeggen dat men als het ware door de hal kon ‘wandelen’. Zo werd de plattegrond een animatie die een veel duidelijker beeld geeft van de toegankelijkheid van de voorzieningen. Een voordeel dat door de NS direct werd benut om bijvoorbeeld een goede plek te vinden voor de kaartjesautomaten. Al wandelend door de hal ‘zag’ men wat de reizigers op hun weg naar de treinen zullen zien en kon men direct beoordelen of de automaten goed in het zichtsveld zouden staan. Deze strategie werd natuurlijk ook gevolgd voor de positionering en indeling van de winkels. Zo is ons systeem gebruikt om tezamen met een architect een winkelruimte te ontwerpen met een splitlevel. Samen met de architect hebben we zitten ‘puzzelen’ om de winkel, de trap en scheidingswanden zo te positioneren dat het aantal beschikbare vierkante meters optimaal konden worden benut en een goede uitkijk naar de hal met stationsklok en dergelijke werd behouden.”

Allesomvattend

Volgens De Jong waren zowel de stationsdirectie als de huurders van de commerciele ruimten enthousiast over de toepassing van het CAD-systeem. “De snelheid waarmee alternatieven konden worden doorgevoerd en direct beoordeeld, het duidelijke inzicht in het effect van andere keuzes voor materialen en kleuren, maar ook het feit dat achter de ‘plaatjes’ direct exploitatieberekeningen, een precieze opgave van het aantal vierkante meters en dergelijke kan worden opgevraagd, werd gewaardeerd als zeer nuttig. Het CAD-systeem verschafte eigenaar en huurder een allesomvattend antwoord op al hun vragen, terwijl de invoer van gegevens heel snel was verlopen. De ervaring was namelijk dat het invoeren van de bestaande tekeningen, welke door een ander CAD-systeem waren vervaardigd en het toevoegen van de benodigde 3D-informatie slechts een half uurtje tijd vroegen. Tijd die ruimschoots werd goed gemaakt door de verbeterde kwaliteit van de presentatie.”

Reageer op dit artikel