nieuws

Breda kan ‘Westtangent’ niet zonder hulp uitvoeren

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat mogelijk meedelen in de kosten voor de aanleg van de Bredase verbindingsweg ‘Westtangent’. Daarmee zou een van de belangrijkste problemen weggenomen ke worden waardoor het po nu dreigt te stranden. De gemeente heeft namelijk nog geen financiele dekking voor de weg. Dit bleek tijdens een hoorzitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

De Westtangent wordt een verbindingsweg tussen de Lunetstraat en de Ettensebaan. De weg moet de overlast door ‘sluipers’ in de wijk Tuinzigt tegengaan, het gebruik van de Singelroute rond het stadscentrum beperken en een ontsluiting worden voor de nog aan te leggen wijk Westpark. In het bestemmingsplan ‘Heilaar-Steenakker’ heeft het gemeentebestuur de Westtangent ingekleurd.

Kroonberoepen

Tegen het bestemmingsplan zijn een reeks kroonberoepen ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. Met name tuinders uit de omgeving zijn tegen de ontwikkelingen, die door de gemeente in gang worden gezet. Dergelijke kroonberoepen hebben een schorsende werking. Op basis van een geschorst bestemmingsplan kan er niets aangelegd worden, behalve als de Raad van State daar bij uitzondering toestemming voor geeft. Voordat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot de kroonberoepen te behandelen, is een adviseur naar Breda gestuurd. Zijn rapport was tijdens de hoorzitting het belangrijkste discussiestuk.

Niet gedekt

Volgens de adviseur zijn de kosten voor de aanleg van de Westtangent niet gedekt. De kans dat het op korte termijn tot een realisatie komt achtte hij in oktober vorig jaar daarom klein. De Westtangent zou dus uit het bestemmingsplan Heilaar-Steenakker moeten, met alle vertragende gevolgen van dien. Een bestemmingsplan maken kost veel tijd. Mocht er op een zeker moment wel geld zijn voor de weg, dan kan het wel drie jaar duren voordat er weer een nieuw bestemmingsplan ligt.

Wegens personeelstekort en de complexiteit van de zaak besloot het gemeentebestuur een extern adviseur aan te stellen om alle problemen rond het bestemmingsplan Heilaar-Steenakker verder af te handelen. Dat werd Buro Maastricht uit Maastricht. Mr W. Beursgens van Bureau Maastricht trad bij de Raad van State op als woordvoerder van het gemeentebestuur van Breda. Hij vertelde dat de Westtangent in twee delen aangelegd moet worden.

Aardgasbaten

Het zuidelijk deel (tevens ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Heilaar) is financieel bezien geen probleem. Uit het rijksfonds Investeringsimpulsen Aardgasbaten krijgt de gemeente hiervoor f. 8150.000. De gemeente zelf financiert f. 7,5 miljoen uit het fonds Grote Werken. Voor wat betreft het noordelijk f. 36,5 miljoen kostende gedeelte is volgens Beursgens een financiele meevaller te verwachten.

Omleidingsroute

Tijdens een bespreking van een werkgroep, die zich bezighoudt met de reconstructie van de A16, zou namelijk door Rijkswaterstaat geopperd zijn dat de Westtangent gebruikt kan worden als omleidingsroute. Die moet dan wel klaar zijn als de reconstructie van de Rijksweg begint. Dat heeft weer tot gevolg dat er door Breda mogelijk een bijdrage van 50 procent van Rijkswaterstaat geeist kan worden voor de versnelde aanleg van de Westtangent.

“De subsidieaanvraag zal dezer dagen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden ingediend”, aldus Beurgens. Veel meer duidelijkheid kon de woordvoerder niet geven zodat vastgesteld kan worden dat de financiele dekking voor de nieuwe weg er nu niet is.

Bedrijfsgronden

Beursgens opperde voorts dat de gemeente geld gaat verdienen aan het uitgeven van de bedrijfsgronden. In het bestemmingsplan Heilaar-Steenakker zijn namelijk ook een groot aantal potentiele bedrijfslocaties opgenomen. Het is echter de vraag of die locaties allemaal ongeschonden door de kroonprocedure komen omdat de adviseur van de Raad van State betwijfelt of de gemeente wel voldoende heeft aangetoond dat er in Breda zo’n grote behoefte is aan bedrijfsgrond. De Kroonuitspraak in deze zaak is over een maand of twee te verwachten.

Reageer op dit artikel