nieuws

Bouw dam bij Texel wordt nu zichtbaar

bouwbreed

De aannemerscombinatie Eierlandse Dam (gevormd door HAM-Van Oord Werkendam, P. Daalder’s aannemingsbedrijf en Van Oord ACZ) is inmiddels volop bezig met de aanleg van een zeewaartse dam die het eiland Texel moet beschermen tegen verdere kustbescherming. Een po met een aanneemsom van f. 12,98 miljoen (excl, btw).

Uitvoering van de werkzaamheden is al eerder dit jaar (eind januari) formeel begonnen.. Maar tot dusver was daarvan nog niet te zien. Daarin komt nu echter verandering. Want op het Texelse strand is goed te zien dat er aan de damaanleg wordt gewerkt.

De dam komt haaks op de kust te liggen en krijgt een lengte van 550 meter. Doel van de dam wordt erosie plaatselijk te verminderen, zodat de kust met minder inspanning (en dus ook kosten) kan worden gehandhaafd.

Rijkswaterstaat – opdrachtgever van het werk – gaat ervan uit dat de dam, die in oktober dit jaar gereed moet zijn, geen erosie veroorzaakt aan andere kustdelen. Bovendien verwacht Rijkswaterstaat aanzanding ten zuiden van de dam, waardoor minder zand zal hoeven te worden gesuppleerd.

Zinkstukken

Op het strand zijn inmiddels de eerste zinkstukken aangebracht. Die zijn nodig om ontgronding van de dam te voorkomen. Op de zinkstukken worden vervolgens kleine en grote stenen gestort die de feitelijke dam vormen. Eigenlijk wordt de dam langer dan 550 meter. Die lengte wordt namelijk berekend uit de laagwaterlijn. Inclusief de aansluiting op een al aanwezige duinvoetverdediging wordt de dam 800 meter lang. De eerste 250 meter van de dam bestaat uit zand, dat wordt afgedekt met stortsteen. De rest van de dam bestaat geheel uit stenen. Het grootste deel van de toe te passen materialen wordt over water aangevoerd in de haven van Oudeschild en gaat vandaar per vrachtwagens naar het werk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels