nieuws

Bio-kabel voorkomt EMI

bouwbreed

Gevoelige apparatuur kan last hebben van elektro-magnetische interferentie (EMI). Door Draka Kabel BV te Amsterdam is een Bio-Kabel ontwikkeld voor Mourits BioBouw te Halle, die de interferentie aan de bron voorkomt.

De kabel lijkt veel op de Dracoda telematicakabels van Draka. Die zijn speciaal ontwikkeld voor storingvrije overdracht van elektrische signalen. Dracoda kabels worden geleverd met Kema Certified Quality (KCQ), een combinatie van ISO 9001 en het Kema-keur in een kwaliteitssysteem. Bij de kabels voor Mourits BioBouw is afgestapt van de gedachte dat de apparatuur beschermd moet worden. Hier is de bron, in dit geval de 220V-elektriciteitskabel binnenshuis, voorzien van een afscherming. Dat voorkomt ongewenste elektro-magnetische velden in de omgeving van de kabels. De voeding en aarding zijn tweevoudig afgeschermd, zodat ze noch als zend-, noch als ontvang-antenne functioneren.

Voor Mourits BioBouw was niet het beschermen van gevoelige apparatuur in de omgeving van de 220V-kabels de aanleiding tot het ontwikkelen van de Bio-Kabel. De reden was de overtuiging, dat extreem laag frequente elektro-magnetische (ELF-EM) velden een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Volgens de Gezondheidsraad is er onvoldoende wetenschappelijke grond om aan te nemen dat er nadelige effecten zijn. Er zijn echter wel feiten die in die richting wijzen. “In laboratoriumonderzoek zijn interacties tussen ELF-EM velden en biologische systemen aangetoond”, aldus een advies van de Gezondheidsraad. Volgens Mourits BioBouw bestaat er wel degelijk een ernstige bedreiging voor de gezondheid, omdat de bewoners en gebruikers van gebouwen zich bijna voortdurend dichtbij 220V-kabels bevinden. Door toepassing van Bio-Kabel is mogelijke schade te voorkomen.

Reageer op dit artikel