nieuws

Aqua Terra wil voor 2000 800 bungalows bouwen

bouwbreed

Aqua Terra, eigenaresse van de Limburgse Maasplassen, pakt de bouw van ruim 800 vakantiebungalows, die voor 2000 gereed moeten zijn, gelijktijdig aan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de uitvoering projectmatig zou gebeuren. Aqua Terra is hiervan door de lage rentestand en de hoogtij in de Duitse economie afgestapt.

Met name in het Duitse Ruhrgebied is grote belangstelling voor deze vakantiebungalows. Met de gezamenlijke bouw van goedkopere en duurdere bungalows wil Aqua Terra “voor elck wat wills” aanbieden, aldus dr. Fred Kuijers, provinciale poleider Maasplassengebied afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst van de leden van de Vaste Commissie Milieu, Verkeer en Waterstaat.

Aan de orde was de voortgangsrapportage. Gedeputeerde Jan Tindemans, voorzitter van deze commissie, zei in zijn inleiding dat met name door het sluiten van de Packead Deal/Overall Deal de wurggreep, waarin de drie partijen (Provincie, Aqua Terra en de Grintproducenten) gehouden werden, beeindigd werd. “Ieder partij heeft de rechten en plichten aanvaard” aldus Tindemans die het belangrijk vindt dat de Streekgemeenten nu bij het po betrokken zijn.

Clusters

Fred Kuijer liet in clustervorm de poen de revue passeren. Hij maakte onderscheid tussen clusters waar Aqua Terra investeringsverplichtingen heeft, de poen waar Aqua Terra alleen de inrichting doet en de overige niet-Aqua Terra poen. Deze te liggen in Eijsden en het Spaarbekken in Panheel.

De investeringspoen zijn:

– Boswatermolenplas (300 woningen). Hiervan is het ontwerp gereed. Op 11 april wordt een voorbereidingsbesluit genomen door de gemeente Heel. Medio 1996 wordt met de bouw begonnen.

– Kop Hatenboer Roermond (150 woningen); uitvoeringsklaar. Voor de bouw moet een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven door de Provincie. Het gebied is, met een aanleghoogte van de huizen van 21 meter boven NAP, hoogwatervrij.

– De bouw in het gebied Brandt (200 tot 300 vakantiewoningen), gelegen ten noorden van Stevensweert, wacht op vergunning van de gemeente. Er moet een afspraak gemaakt worden hoe hier woningen gebouwd ke worden. Ook dit gebied moet hoogwatervrij gemaakt worden.

– Groeskamp in Thorn en Huyskamp in Thorn. Ook dit zijn mijnsteenlocaties. Het plan is nagenoeg gereed. Begin 1996 gaat de bouw in uitvoering (400 woningen). Het terrein moet eveneens worden opgevuld.

– Asselt-Eind is een klein po met 60 tot 70 bungalows. Locatie ligt in stroombed van de Maas. Kan problematisch worden.

Reageer op dit artikel