nieuws

Appelscha maakt eind aan wateroverlast

bouwbreed

De gemeente Ooststellingwerf en waterschap Tjongercompagnonsvaarten trekken bijna f. 700.000 uit voor het verhelpen van de wateroverlast in Appelscha. Bewoners in de bebouwde kom worden bij natte periodes geconfronteerd met extreem hoge waterstanden in tuinen en onder woningen, slecht functionerende afvoeren in de woningen en water op straat.

Oorzaak is dat tijdens het bouwrijp maken van de bestemmingsplannen te weinig aandacht is besteed aan de ont- en afwatering. Het hele po wordt nog dit jaar uitgevoerd door de Grontmij.

Reageer op dit artikel