nieuws

Wvg-geld soms naar ander doel

bouwbreed

Gemeenten hoeven subsidies die oorspronkelijk zijn verstrekt voor gehandicaptenvoorzieningen maar die niet zijn uitgegeven niet te reserveren voor gehandicapten. De wet laat hen vrij dergelijke overschotten een andere bestemming te geven.

Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordt dit het SP-Kamerlid Marijnissen.

De socialist had vragen gesteld over het besluit van de Zeeuwse gemeente Goes dat de overschotten uit het budget 1994 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) te gebruiken als dekking van de bouwkosten van een kantoorpand voor patienten- en consumentenorganisaties. Hij vroeg zich af of een dergelijke besteding wel geoorloofd is. Volgens Melkers is dat het geval, omdat de subsidies niet deze specifieke toepassing kennen. Hij wijst er echter op dat er nu weliswaar sprake is van een overschot, maar dat de wettelijke plicht te voorzien in adequate voorzieningen voor gehandicapten in de toekomst net zo goed een tekort op de gemeentebegroting kan opleveren. De extra middelen daarvoor zullen in dat geval door de gemeente weer moeten worden vrijgemaakt, aldus Melkert.

In de tweede helft van 1995 zal de Kamer een eerste rapportage over de invoering van de Wvg worden toegezonden, waarbij een totaaloverzicht van de uitgaven zal worden gegeven.

Reageer op dit artikel