nieuws

Woningbouw belangrijke drijfveer groei economie

bouwbreed

De economische groei over 1994 komt volgens de laatste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit op 2,4 procent, enkele tienden van procenten hoger dan het bureau eerder raamde. Vooral de woningbouw trok fors aan.

Het volume van het bruto binnenlands produkt is volgens de nieuwste cijfers in het vierde kwartaal van vorig jaar 3,3 procent groter dan een jaar eerder. Dit is niet alleen het hoogste kwartaalcijfer van 1994, het is ook het hoogste sinds dat van het vierde kwartaal van 1990. Daarbij is aan te tekenen dat het cijfer over het laatste kwartaal 1993 laag was.

Aanvankelijk droeg vorig jaar vooral de uitvoer flink bij aan de economische groei, maar later in het jaar nam het uitvoeroverschot af doordat ook de invoer harder ging groeien. In de loop van het jaar namen de binnenlandse bestedingen toe, vooral dank zij investeringen en vergroting van voorraden. De consumptieve bestedingen stegen vorig jaar slechts met 1,6 procent.

Huizen

Er is vorig jaar vooral geinvesteerd in machines en woningen (+7,5 procent). De investeringen in gebouwen daalden met 2,3 procent. Dit te had ook te maken met het slechte weer in het eerste kwartaal van vorig jaar. De investeringen in wegen en waterwerken namen wel toe, namelijk met 1,4 procent.

Bij de cijfers van het CBS over de economische groei van vorig jaar is geen rekening gehouden met het feit dat het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar elk een werkdag meer telden dan in 1993. Zonder dat effect zou de groei in beide kwartalen 0,6 procent lager zijn geweest. Het derde kwartaal telde evenveel werkdagen als een jaar eerder. Het vierde kwartaal telde twee werkdagen minder dan in 1993, maar die ‘extra’ dagen vielen in december en hebben waarschijnlijk niet geleid tot extra produktie.

Reageer op dit artikel