nieuws

Winst van Ubbink stijgt met 50%

bouwbreed Premium

Ubbink NV Doesburg, die tuin- en tuinbouwprodukten alsmede produkten voor de bouwnijverheid levert, heeft de netto winst over 1994 met ruim 50% zien toenemen van f. 2,7 miljoen in 1993 tot f. 4,1 miljoen vorig jaar. Voor volgend jaar wordt een verdere groei van de netto winst verwacht.

De omzet van Ubbink steeg met bijna 7% tot f. 152,8 miljoen, terwijl het bedrijfsresultaat toenam van f. 7,5 miljoen in 1993 tot f. 9,3 miljoen vorig jaar. Aan dividend zal f. 2,10 per (gesplitst) aandeel worden uitgekeerd.

Algemeen directeur mr. J. Vermeulen laat weten dat de vooruitzichten voor dit jaar voor de bouwsector in Nederland relatief gunstig zijn.

Reageer op dit artikel