nieuws

Wapeningsconstructie moet wel uitvoerbaar zijn

bouwbreed

Wapeningscentrales moeten de ontwerpen van constructeurs wel uit ke voeren. Zij moeten daarom verantwoorde alternatieven voor ke stellen. Anderzijds moeten ingenieurs bij het ontwerpen rekening houden met de uitvoerbaarheid in de centrale en op de bouwplaats.

Op die manier zou de ‘kloof’ tussen wapeningscentrale en ingenieursbureaus enigszins gedicht ke worden. Dat is de uitkomst van de workshop ‘Goed wapenen’, gehouden door de Betonvereniging samen met CUR, CIAD, Sitrub en RBW in de Reehorst te Ede. Volgens de deelnemers aan de workshop zou de wapeningscentrale geen ontwerpwerk van constructeurs over moeten nemen.

Slechts bij eenvoudige constructies kan de wapeningscentrale het ontwerp maken. In andere gevallen zou het alleen maar tot dubbel werk leiden en tot stagnaties door de nodige extra controle. Dat komt de produktiviteit niet ten goede.

WUF

Wat wel gezien wordt als een positieve bijdrage, is het WUF (Wapening Uitwisselings Formaat). Door elektronische overdracht van gegevens in dit digitale formaat ke veel fouten worden voorkomen. Jammer genoeg wordt er nog te weinig met CAD getekend, terwijl dat wel een voorwaarde is voor gebruik van het WUF.

De constructeur hoeft niet per se kennis te hebben van de optimalisering van de wapeningsconstructie die leidt tot de meest efficiente inzet van het machinepark.

Dat is in beginsel een zaak voor de centrale zelf. Ook hoeft de constructeur geen uitputtende kennis te hebben van de hulpwapening. Die behoort, vinden de meeste deelnemers aan de workshop, in de gebruikelijke praktijk verrekenbaar te zijn.

Het contact tussen de ontwerpend ingenieur en de praktijk kan het beste onderhouden worden door regelmatige bezoeken aan de bouw, waarbij gelet moet worden op uitvoeringsaspecten. Als het om gww-werken gaat, heeft het geen zin om op het bureau aan de hand van standaard details te ontwerpen.

Elk werk is anders en de ingenieur kan het beste ontwerpen aan de hand van wat hij in de praktijk heeft ervaren. Dan hoeft er minder teruggekoppeld te worden tijdens de produktie en uitvoering.

Bijscholingen

In de utiliteitsbouw heeft het wel zin om wapening te ontwerpen aan de hand van standaard details. Tekenaars in deze branche komen zelden nog op de bouw, maar dat is ook niet nodig. De ontwerpen zijn meestal goed genoeg en er hoeft dan niet teruggekoppeld te worden om de uitvoering mogelijk te maken. Over het algemeen vinden de deelnemers aan de workshop dat het zin heeft standaard details en aanduidingen te ontwikkelen. Daar zijn zeer veel afspraken voor nodig. Het is een uitdaging om zulke normen en afspraken te ontwikkelen.

De opleidingen voor constructeurs en tekenaars besteden te weinig aandacht aan het rationeel ontwerpen van wapeningsconstructies, vonden de deelnemers aan de workshop. Er moeten bijscholingen komen als tegenwicht.

De communicatie tussen de ingenieurs en de uitvoerende partijen moet ook verbeteren, niet te vergeten voor wat betreft afspraken over het verrekenen van wapening.

Reageer op dit artikel