nieuws

VVD wil herverdeling sociale woningbouw

bouwbreed Premium

De VVD wil een spreiding van immigranten en asielzoekers over het land alleen op vrijwillige basis tot stand brengen. Dit kan volgens fractievoorzitter Bolkestein onder andere door een herverdeling van de woningen uit het sociale woningbouw-programma.

De VVD pleit in dit verband vooral voor de bouw van meer goedkope woningen in randgemeenten en minder goedkope woningen in kerngemeenten. “Het gaat erom de goedkope huisvesting beter te spreiden”, aldus Bolkestein in het gisteren gevoerde minderheden-debat in de Tweede Kamer.

Bolkestein verklaarde dat veel van de opmerkingen die de liberalen de afgelopen maanden hebben gemaakt over de spreiding van minderheden voortvloeiden uit het jongste rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In dit rapport wordt zoals bekend een analyse gegeven van de staat van de volkshuisvesting. Tevens wordt vooruitgekeken, waarbij nadrukkelijk wordt gewezen op het mogelijke ontstaan van inkomenswijken en getto’s in de grote steden. Dat heeft de ongerustheid gewekt van de VVD. “Iedere mogelijkheid moet worden aangegrepen om gettovorming te voorkomen”, aldus Bolkestein.

D66-er Groenman en PvdA-er Wallage vonden het maar raar, dat de VVD-ers nu zo hard van stapel lopen over het migratie-beleid. Groenman wees erop dat de VVD vooral heeft gezwegen toen werd gesproken over de problemen, die ook in het Sociaal en Cultureel Rapport worden gesignaleerd. “Het denken staat bij ons niet stil”, zo riposteerde Bolkestein.

Wallage meende dat Bolkestein en VVD-Kamerlid Rijpstra bij een aantal gelegenheden dingen hebben geroepen die “of al gebeuren of niet ke”. Ten behoeve van de grote steden heeft het paarse kabinet, en meer in het bijzonder D66-staatssecretaris Kohnstamm, immers specifiek beleid in voorbereiding.

Bolkestein bleef ondanks alle kritiek bij zijn standpunten. Hij bestreed ooit te hebben gepleit voor gedwongen spreiding van minderheden of sluiting van de grenzen voor asielzoekers. “In ons land moet altijd plaats blijven voor de echte vluchtelingen.”

Reageer op dit artikel