nieuws

Voorburg heeft alternatief voor Landscheidingsweg

bouwbreed

Een ondertunnelde Verlengde Landscheidingsweg, waardoor er ruimte ontstaat voor de bouw van duizend woningen. Voorburg heeft een nieuw plan als wapen in de strijd tegen de komst van Rijksweg 14 geworpen. De provincie Zuid Holland neemt een afwachtende houding aan.

De gemeente Voorburg moet van de Verlengde Landscheidingsweg (Rijksweg 14) niets weten. Al sinds jaar en dag houdt deze buurgemeente van Den Haag de aanleg van de weg over haar grondgebied tegen.

Onlangs heeft minister Jorritsma van Verkeer en Vervoer echter de knoop doorgehakt. De provincie Zuid Holland moet met een aanwijzingsprocedure beginnen die aanleg van de weg in 1998 mogelijk moet maken.

Direct na dit besluit liet Voorburg al weten zich niet zonder slag of stoot gewonnen te geven. De gemeente heeft grote bezwaren tegen de planologische inpassing van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH) zoals de weg officieel heet.

Ondertunneling

Koppelde de gemeente onlangs nog haar medewerking aan het Vinex-uitvoeringsconvenant in ruil voor het afblazen of op z’n minst ondertunnelen van de Verlengde Landscheidingsweg, gisteren presenteerde de gemeente een alternatief plan.

Hierbij gaat het om een plan dat door Bohemen Beheer BV en de dochterondernemingen van Koninklijke Volker Stevin, Van Hattum en Blankevoort en Boele en van Eesteren, in samenwerking met de gemeente is ontwikkeld. Inzet van het plan is een ondertunneling van de Verlengde Landscheidingsweg.

De ruimte die dit creeert kan in de visie van de partijen voor de bouw van ongeveer duizend woningen worden benut. Het stedebouwkundig ontwerp is verzorgd door Ashok Bhalotra van Kuiper Compagnons. Ingenieursbureau BV Articom heeft de plannenmakers van technisch advies voorzien.

Volgens de gemeente Voorburg gaat het hier om een technisch, financieel maar vooral ook maatschappelijk haalbaar alternatief.

De provincie Zuid Holland zegt in een reactie in principe een afwachtende houding aan te zullen nemen. “Verantwoordelijk gedeputeerde L. Stolker heeft van de plannen kennisgenomen en noemt het een ‘sympathiek voorstel’,” zo laat een provinciewoordvoerder desgevraagd weten.

Of het een serieus alternatief is hangt volgens de gedeputeerde echter van een aantal factoren af. Daarbij is vooral de financiele haalbaarheid maar ook het feit dat Voorburg de plannen zonder een cent uit de Vinex-pot moet ke uitvoeren de meest belangrijke voorwaarde. Verder mogen de plannen geen vertragende werking op de aanleg van de Haagse rondweg hebben.

De gemeente Voorburg wenste hierover voor het sluiten van deze krant geen duidelijkheid te scheppen.

Gemeenteraad

Het plan wordt volgende week aan de Voorburgse gemeenteraad gepresenteerd. Verder krijgen de provincie Zuid Holland , Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten Den Haag en Leidschendam het alternatief plan binnenkort voorgeschoteld.

Reageer op dit artikel