nieuws

VNI en Uneto: staking geeft veel schade aan installatiebedrijven

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven en de Uneto hebben in een open brief een beroep gedaan op alle bij de bouwstaking betrokken cao-partijen om ervoor te zorgen dat de op bouwpoen werkzame installatiebedrijven geen schade van de staking ondervinden. Er wordt geconstateerd dat een groot aantal installatiebedrijven en hun werknemers onevenredig hoge schade lijden als gevolg van de staking.

Alleen al op basis van de bij de VNI ontvangen meldingen wordt geschat dat die schade dagelijks in totaal een miljoen gulden bedraagt. Enkele duizenden werknemers in deze branche ke hun normale werk niet meer verrichten.

De VNI is bereid bedrijven die onevenredige schade lijden en juridische procedures aan wensen te spannen steun te verlenen. VNI en Uneto hebben per 1 januari een tweejarige cao afgesloten met de industriebonden van FNV en CNV en met de Unie BHLP.

Reageer op dit artikel