nieuws

Virtual reality uitkomst voor architect en koper

bouwbreed

Het lijkt er steeds meer op dat virtual reality een grote rol bij de bouw zal gaan spelen. Sommigen geloven daar nog niet in. Dat bleek uit het ‘koningsdrama’ dat zich bij Starke Diekstra in de top afspeelde. Het zal de invloed van de nog nauwelijks bekende mogelijkheden van de computer – het ontwerpen en construeren in de bouw – aanzienlijk gaan beinvloeden.

Dit is ook de mening van ing. W.A.H. Roelen, van het instituut Calibre aan de bouwfaculteit van de technische Universiteit Eindhoven. Hij onderstreept dit met de mededeling dat London bij hen heeft aangeklopt om een driedimensionaal computer model van de City te vervaardigen. De Engelse overheid wil dit gebruiken om een indruk te hebben hoe het beeld van de City verandert als er zaken worden afgebroken of bijgebouwd. Ook zijn er contacten met Moskou zijn hetzelfde te doen. Calibre heeft op dit moment meer dan 140 serieuze aanvragen liggen.

“Wij stonden met Calibre op de MIPIM (Marche International des Professionels de l’Immoblier) in Cannes. Dat is de grootste onroerend goed beurs in de wereld en de belangstelling die we daar kregen, was overweldigend.”

Vitual reality is exact wat het woord zegt: een schijnbare werkelijkheid die door de computer gecreeerd wordt. Die werkelijkheid kan op verschillende manieren ervaren worden. Een paar jaar geleden was de voor de hand liggende mogelijkheid om van VR te genieten door een helm op te zetten met voor de ogen een uitstulpsel met daarin twee kleine tv monitoren gemonteerd. Ook kon je een rood met groen brilletje opzetten waarmee je naar twee over elkaar gepoeerde beelden keek om op die manier een driedimensionale sensatie te beleven. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van om en om polariserende brilleglazen, waarbij de wisseling van de polarisatie met dezelfde frequentie plaatsvindt als de verversingsfrequentie van het beeld op een monitor of een gepoeerd videobeeld.

Maar VR is pas echte Virtual Reality als de kijker ook zaken kan veranderen in de schijnbare werkelijkheid die hij meemaakt. Dat is tegenwoordig goed mogelijk. De geweldige vooruitgang in de hardware, computers zijn onnoemelijk veel sneller dan ettelijke jaren geleden, en de steeds slimmere software maken dit mogelijk.

Vooruitgang

Roelen benadrukt dat de technische vooruitgang zeer veel mogelijk heeft gemaakt in de vier jaar dat Calibre nu bestaat. “Vroeger werkten we met dedicated machines, speciaal voor het VR doel gebouwde machines van Division, een Engels bedrijf, nu draaien de programma’s op snelle risk-machines of op machines waarin verschillende processoren parallel werken. Dat geeft zeer snelle reken resultaten. Nu pas ke we goed werken met VR die niet voorgeprogrammeerd is. Dat wil zeggen dat de veranderingen die tijdens een VR sessie in de omgeving worden aangebracht volstrekt afhangen van de initiatieven van de persoon die op dat moment, real time, met het programma bezig is. Pas nu ke beeld en snelheid van een redelijke kwaliteit worden geleverd.”

Toepassingen

Allerhande toepassingen in de bouwwereld liggen voor de hand. Op de MIPIM bleek Calibre dat de interesse in de poontwikkelingswereld nu echt van de grond gekomen is. VR biedt makelaars de mogelijkheid om een potentiele koper een onroerend goed te laten beleven. Hij kan in de schijnbare werkelijkheid rondstappen en er ke ook situatie gesimuleerd worden die anders pas na daadwerkelijke verbouwingen er zouden zijn. Diverse makelaars werken al met dit systeem.

Een andere belangrijke toepassing ziet Roelen in de inzet van VR bij de acceptatie en plaatsing van gebouwen in een bestaande gebouwde omgeving. Hiervan zijn in Nederland al diverse voorbeelden te geven.

Roelen: “Een goed voorbeeld is de nieuwe verkeerstoren op Schiphol. Met behulp van Virtual Reality hebben we de plaats bepaald waar die moest komen. Het uitzicht vanuit de toren op de diverse plaatsen die daarvoor in aanmerking kwamen. Op die manier kon je werkelijk beleven hoe het overzicht over de luchthaven vanuit een bepaalde plaats is. In hetzelfde vlak ligt ook het model voor gebouw voor een goed gesitueerde bejaarden, Hertog Hendrik van Lotharingen, dat we gemaakt hebben en dat gebruikt werd om de kopers inspraak bij het ontwerp te laten hebben. men kon daadwerkelijk veranderingen aanbrengen en direct de gevolgen zien. In Woensel, in de wijk Mercurius moest een flat gebouwd van 42 meter hoog op korte afstand van flats van drie verdiepingen. Wij hebben de bewoners en gemeente met een drie D simulatie ke overtuigen dat dat geen vervelende gevolgen voor hen zou hebben. dat bouwplan is aanvaard.”

Asterisk

“Een andere toepassing demonstreren we op 5 april in het kantoor van de toekomst. Dan houden we een symposium over de mogelijkheden van VR, we noemen het Asterisk, en de resultaten van een samenwerkingspo tussen ons, Autodesk en Sun Computers komen daar ook aan de orde. Jo Manders, een medewerker van ons heeft een programma geschreven, Dynacad, dat is gebaseerd op Autocad, maar waarbij je een virtuele wereld kan bouwen met behoud van de aspecten die behoren bij bouwkundige modellen. Het kan dan zo zijn dat er in het driedimensionale ontworpen wordt, of een ontwerp veranderd wordt, en dat daarvan direct de neerslag in Autocad beschikbaar is. Met zo’n model snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds kan je de koper al de werkelijkheid van het gekochte laten zien en anderzijds is het een zeer snelle weg naar tekeningen en stuklijsten.”

Reageer op dit artikel