nieuws

Verlies Intervam beinvloedt resultaat HBG nadelig

bouwbreed Premium

De Hollandsche Beton Groep (HBG) ondervindt nog steeds hinder van het uitblijven van een krachtig herstel in de bouw. Slechts door verkoop aandelen Koninklijke Volker Stevin is de winst dit jaar gegroeid. Vier verlieslatende dochters en een hogere belastingdruk spelen de onderneming ook nog eens parten.

De winst over 1994 had aanmerkelijk hoger ke liggen als niet Intervam, Kyle Stewart, HMI (installatie) en HWZ (wegenbouw) verlies hadden geleden. “HMI en Intervam droegen niet bij aan het resultaat, omdat zij hadden te maken met verliesgevende poen”, aldus ir. N. de Ronde Bresser, voorzitter raad van bestuur HBG, in een gisteren gehouden presentatie over de resultaten van 1994. “Het feit dat woningbouwer Intervam verlies lijdt, stelt ons teleur. Maar ook in de aannemerij worden weleens verliezen gemaakt. Mabon, de projectontwikkelaar van woningen, is winstgevend. Kyle Stewart ondervindt veel last van een negatieve markt in Engeland. Bij HWZ is het verlies substantieel verminderd. Het gaat er naar uitzien dat de wegenbouwers in 1995 bij zullen dragen aan de winst.”

Het verlies bij de Engelse dochter Kyle Stewart kon wel worden teruggebracht tot f 1,5 miljoen (f 2,5 miljoen). De omzet steeg licht tot f 175 miljoen.

De redding voor HBG was de verkoop van een omvangrijk pakket aandelen Koninklijke Volker Stevin. De boekwinst hierop was f. 35 miljoen, maar werd door f. 15 miljoen reorganisatie-kosten gereduceerd tot f. 20 miljoen buitengewone baten. De Ronde Bresser: “De verkoop van het resterende pakket dit jaar levert ons een boekwinst op van f. 28 miljoen. Ondanks de kleinere ordeportefeuille ( – 10 procent) zijn we mede hierdoor instaat het resultaat over dit jaar tenminste op het zelfde niveau te houden.”

De bouwstaking heeft tot nu toe geen consequenties op het bedrijfsresultaat voor dit jaar. Maar De Ronde Bresser meent dat het niet te lang moet gaan duren. “Het is zinloos en vernietigt werk.”

Jaarcijfers Hollandsche Beton Groep Omzet f. 5,815 miljard ( f. 5,23 miljard) Omzet Nederland 40 procent Bedrijfsresultaat f. 123,2 miljoen ( f. 120,7 miljoen) Winst f. 101,8 miljoen ( f. 80,1 miljoen) Orderportefeuille f. 4,3 miljard ( f. 4,8 miljard)

Reageer op dit artikel