nieuws

Verleggen PTT-kabels soms voor eigen rekening

bouwbreed Premium

Niet bekend

De minister van Verkeer en Waterstaat antwoordt dit op vragen van het PvdA-Kamerlid Van Zuylen (PvdA). Jorritsma wijst erop dat PTT Telecom op basis van artikel 37 van de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen in een aantal gevallen wel degelijk kosten in rekening mag brengen. Alleen daar waar verplaatsing van de kabels nodig is “voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege degene op wie een gedoogplicht rust” komen de kosten voor rekening van de PTT. Is hiervan geen sprake dan mag PTT Telecom een vergoeding vragen.

Bij een verschil van mening over wie de rekening moet betalen kan de rechter om een uitspraak worden gevraagd. De minister doet alleen uitspraak in geval van een conflict over de hoogte van de vergoeding. Dit laatste is volgens Jorritsma slechts in een enkel geval gebeurd.

Reageer op dit artikel