nieuws

‘Tommel te optimistisch over dalend woningtekort’

bouwbreed

“Wij hopen dat staatssecretaris Tommel gelijk krijgt, maar vooralsnog hebben wij geen signalen dat er sprake is van een teruglopend locatietekort en een stijgende nieuwbouw. Het optimisme van Tommel delen wij dan ook nog niet.”

Dit zegt N. Rietdijk, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) in een reactie op de brief van staatssecretaris D. Tommel aan de Tweede Kamer. Hierin stelde de bewindsman dat het goed gaat met de woningbouw in Nederland. Tommel zei verder te verwachten dat het terugdringen van het woningtekort tot 2 procent voor heel Nederland in het jaar 2000 een stap dichterbij lijkt te komen. Zo schommelt het huidige tekort in de Randstad volgens de cijfers van Tommel rond zo’n 2000 woningen en in de vier grote steden rond de 5500 woningen per jaar. In 1993 was dat nog respectievelijk 11.000 en 13.000 woningen.

Verder baseerde Tommel zijn enthousiasme op de jongste CBS-cijfers. Uit deze cijfers blijkt dat in het afgelopen jaar voor de bouw van 107.764 woningen vergunningen zijn afgegeven. Ruim 20 procent meer dan in het jaar daarvoor.

‘Arrogant’

De bouwondernemers worden van dit cijfer warm noch koud. “Het klinkt misschien arrogant”, zo stelt Rietdijk, “maar dat het aantal bouwvergunningen vorig jaar zou stijgen hebben wij aan het begin van 1994 al voorspeld. Dat zegt helemaal niets over de daadwerkelijke bouw.”

Volgens de NVB-secretaris moet de forse stijging van het aantal bouwvergunningen worden gezien in het licht van de veranderende regelgeving met ingang van dit jaar. “Veel gemeenten en provincies hebben vorig jaar aangegrepen om van de oude regelgeving gebruik te maken door nog snel bouwvergunningen af te geven. Dat hebben wij in januari ’94 aangekondigd en dat lijkt nu dus uitgekomen.”

De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers zegt dan nog geen enkele reden te hebben dat het beter gaat met de realisering van der Vinex-opgave. “Tommel spreekt van een teruglopend tekort aan bouwlocaties. Wij hebben geen signalen die zijn optimisme onderschrijven, eerder het tegendeel. Nog steeds gaat de besluitvorming uiterst traag, en wij verwachten voor 1996 dan ook een stagnatie van de nieuwbouw”, aldus Rietdijk.

De NVB-secretaris verwacht binnen twee tot drie maanden meer duidelijkheid over de daadwerkelijke voortgang van de Vinex-uitvoering. Momenteel wordt er door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) een onderzoek naar de ontwikkeling van de Vinex-locaties uitgevoerd. Daarin wordt tevens de ‘harde’ beschikbaarheid van bouwlocaties tegen het licht gehouden. “Tot dat dat onderzoek is afgerond blijven wij aanmerkelijk minder enthousiast”, aldus Rietdijk.

Reageer op dit artikel