nieuws

Stuurgroep belicht Europese richtlijnen

bouwbreed

De Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) heeft het initiatief genomen tot oprichting van een stuurgroep die de gevolgen van de Europese richtlijnen voor het verticaal transport moet helpen vertalen naar de praktijk. Gebleken is dat over de machinerichtlijn en in het bijzonder over de CE markering en de betekenis ervan, bij het bedrijfsleven grote onduidelijkheid bestaat.

Ook de aansluiting tussen de machinerichtlijn (nieuwbouw) en arbeidsmiddelenrichtlijn (gebruiksfase) zou veel vragen oproepen.

Het nog ontbreken van een sluitend systeem van geharmoniseerde Europese normen vormt daarbij tevens nog een sterk complicerende factor.

Hijsmiddelen

Middels de stuurgroep moet worden bereikt dat relevante facetten van het verticaal transport van allerlei soorten werktuigen zoals kranen en hoogwerkers, maar ook hijsmiddelen worden belicht.

De stuurgroep verticaal transport waarin afgevaardigden van overheid, organisaties, instituten en verenigingen hebben zitting genomen heeft inmiddels een aantal onderwerpen gekozen dat naar men meent de nodige toelichting behoeven.

Evalutatie

Behandeld worden onder meer, de interpretatie van de machinerichtlijn, harmonisatie van onderzoekingen en beproevingen, het uitvoeren van kwaliteitseisen aan organisaties alsmede de evaluatie van Europese richtlijnen.

Reageer op dit artikel