nieuws

Splitsing bedrijfsverenigingen verhoogt kosten

bouwbreed

De splitsing van bedrijfsverenigingen in een bestuur en een uitvoerend orgaan, die per 1 juli gestalte moet krijgen, dreigt de kosten van de sociale zekerheid flink te verhogen. De uitvoerende organen worden door de splitsing dienstverlenende bedrijven, die btw in rekening moeten brengen.

Op dit moment vergt de uitvoering van ww, wao en ziektewet zo’n – 2 miljard per jaar. Als daarover het btw-tarief van 17,5 procent betaald moet worden, zou dat jaarlijks tot f. 350 miljoen extra kosten leiden. Een verhoging van de sociale premies zou het gevolg zijn.

De splitsing van bedrijfsverenigingen vloeit voort uit de Nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen (NOSV), die begin vorig jaar door de Tweede Kamer is aanvaard. Bij de kamerbehandeling van de NOSV heeft niemand zich gerealiseerd dat de gekozen constructie tot btw-heffing leidt.

Reageer op dit artikel