nieuws

Slechte bouwmarkt nog steeds nadelig voor Imtech

bouwbreed

Ondanks een gelijkgebleven omzet heeft Internatio-Muller (IM) de nettowinst in 1994 met ruim 51 procent zien stijgen. Er werd f. 70,3 miljoen verdiend, tegen f. 46,4 miljoen een jaar eerder. Het aandeel IM klom met f. 4,20 tot f. 97,20.

De omzet bedroeg f. 2,92 miljard, tien miljoen minder dan in 1993. Al jaren ligt de omzet rond dit niveau. De directie verwacht voor het lopende jaar een verdere verbetering van het resultaat.

Ook over 1993 werd een winstgroei van ruim 50 procent genoteerd. Die winst was echter nog gedrukt door herstructureringskosten. In 1991 leed het bedrijf nog – 121 miljoen verlies.

De installatiegroep Imtech is erin geslaagd door efficiency-verbetering het resultaat verder te verbeteren. De omzet uit de bouw is nog steeds niet noemenswaardig verbeterd. Daardoor blijven de marges van de installatie-activiteiten klein.

Reageer op dit artikel