nieuws

Schoonmaak bodem havens wordt onderzocht

bouwbreed Premium

In de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen vinden in de komende twee jaar drie proefpoen plaats inzake de reiniging van de havenbodems.

De poen zijn een activiteit van het milieuplatform Environmental Challenges for European Port Authorities (ECEPA). Twintig Europese havens werken in deze organisatie samen. Het po kost om en nabij f. 3 miljoen. Het Life-programma van de Europese Commissie stelt f. 1 miljoen beschikbaar.

In de drie genoemde havens vindt onderzoek plaats naar acht technieken voor het verwijderen van typische havenbodemvervuiling. Het gaat dan om olie, vluchtige aromatische stoffen en zware metalen. De gezamenlijke aanpak bezorgt de Europese havens minder kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Bovendien past het in het streven van ECEPA om het milieu als concurrentiefactor tussen de havens te verkleinen. In Antwerpen wordt de effectiviteit onderzocht van gecombineerde technieken om met olie vervuilde grond schoon te maken. In Rotterdam gebeurt dat met bacterien en een gedroogde turfsoort uit Canada.

Deze turf haalde eerder met succes olie uit oppervlaktewater. Op twee terreinen breken bacterien sinds enkele jaren olieverbindingen af onder optimale condities. Grond die naast olie ook vluchtige aromatische stoffen bevat krijgt in Rotterdam en Amsterdam eerst een voorbehandeling. Kleine zanddeeltjes absorberen het grootste deel van zware metalen. In Rotterdam moet een proef uitwijzen of deze deeltjes te scheiden zijn van de grotere zodat het grootste (schone) deel van het zand opnieuw kan worden gebruikt.

Reageer op dit artikel