nieuws

Schinnen wint strijd om verpleeghuis

bouwbreed Premium

Dankzij een geslaagde lobby over de grondprijs heeft de gemeente Schinnen de bouw van een verpleeghuis met zeventig bedden voor demente senioren voor de neus van Brunssum ‘weggekaapt’. De Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg, die beide gemeenten benaderde, koos voor Schinnen omdat deze gemeente bereid was de bouwgrond voor f.10 per m2 over te dragen.

De bouwkavel is 3200 m2 groot. De gemeenteraad, die recent vergaderde, is niet bijster enthousiast over de beau-geste van het college. Temeer daar B en W in dezelfde vergadering voorstelden om enkele lappen rest-bouwgrond voor f. 150 per m2 te verkopen.

Burgemeester Frans Loefen verdedigde de aanbieding van B en W, door te stellen dat het verpleeghuis naadloos aansluit op het bejaardencentrum Elvira in Amstenrade-Schinnen en dat bij de eerste inning van de zakelijk goedbelasting de schade al ingehaald is.

Met de bouw van het verpleeghuis, een nevenvestiging van het verpleeghuis Schuttershof in Brunssum, wordt binnenkort begonnen.

Reageer op dit artikel