nieuws

Samenwerking Baan en KPD helpt gww aan totaal-oplossing

bouwbreed

Nog beter ke inspelen op de behoeften van de klant: onder dit motto zijn Baan Nederland BV uit Barneveld en KPD Automatisering BV uit Oegstgeest een samenwerking aangegaan voor de levering van software voor aannemers in de grond-, weg- en waterbouw.

De aannemer die zijn pc’s op de bouwplaats wil benutten tezamen met zijn ‘zwaardere’ computer binnen het bedrijf, kan dankzij koppelingsmogelijkheden tussen het onder Unix draaiende Triton-systeem van Baan en de MS-Dos-applicaties van KPD, aan de slag. Het grote voordeel: de gegevens worden op de juiste plaats door de juiste mensen eenmalig ingevoerd en dat helpt de efficiency te verbeteren.

De samenwerking tussen Baan en KPD is een voorbeeld van optimalisatie door samenwerking van sotfwarehuizen. Baan is als ontwikkelaar en leverancier van Triton Po in de gww-sector een goede bekende. Het bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 22% bij bedrijven met meer dan 50 werknemers. Als bekend is Triton een ‘samenspel’ van diverse modules waarmee een zogenaamde ‘totaaloplossing’ wordt geboden. Probleem van het systeem was echter dat het niet door het ‘totale’ bedrijf werd gebruikt.

Met name de mensen op de bouwplaats, zo leerde de praktijk, ke er te weinig mee uit de voeten. De reden hiervoor is tweeerlei. Allereerst is Triton een onder Unix draaiend systeem, terwijl in de bouwkeet toch voor het merendeel met kleine, MS-Dos, pc’s wordt gewerkt. Daarnaast is het pakket veelomvattend en daardoor niet direct geschikt voor de bouwplaats. De applicaties van KPD kennen deze problemen niet. Ze draaien onder MS-Dos en ze zijn eenvoudig te bedienen. Een kenmerk dat, volgens Baan, is te danken aan de grote kennis die ook KPD in huis heeft van de gww-branche en de praktische behoeften van de gww-bouwer.

De koppeling Als gezegd is Triton Po een totaal oplossing. De modules ke – ruw geschetst – worden gebruikt voor de calculatie, het vervaardigen van een werkbegroting en vervolgens de bewaking, facturering, resultatenberekening en planning. De koppeling met de KPD-programmatuur begint na het vervaardigen van de werkbegroting. Dat wil zeggen dat het pakket GwwCalc kan worden gekoppeld aan de Triton werkbegroting. Ook GwwCalc is een modulair programma, dat bestaat uit niet alleen een pure calculatie-module voor de voor-calculatie en werkbegroting, maar ook uit een pobewakingsmodule. Binnen dit laatstgenoemde programma bestaat de mogelijkheid voor het administreren van zowel bonnen als uren. Een en ander betekent dat de man op de bouwplaats zijn pc kan benutten om vast te leggen welke materialen zijn afgeleverd c.q. gebruikt.

Binnen de urenadministratie wordt geregistreerd hoeveel uur door de medewerkers aan het po of aan deelbewerkingen is besteed, hoeveel overuren zijn gemaakt, wie ziek is geweest, etc. Kortom, zaken die weer door gesluisd ke worden naar de salarisadministratie op kantoor. Binnen Gww Profect, eveneens een pakket van KPD dat in de koppeling is meegenomen, worden de produktiestanden met het bijbehorende kostenverloop geregistreerd respectievelijk berekend en ook deze resultaten ke naar Triton worden overgebracht. Zo ondersteunen de KPD-programma’s de man op de bouwplaats en is dankzij de doorkoppeling naar het Triton-systeem tegelijkertijd de communicatie met de mensen op kantoor verbeterd. Ook is er een koppeling met het programma Werk02 van Rijkswaterstaat evenals een combinantenoplossing wat voor de gww-branche zeer actueel is.

Zowel Baan als KPD verwacht veel van de samenwerking. De heer B. van Pijkeren, Brancheteammanager van Baan Business Systems: “De samenwerking heeft verschillende positieve kanten. Allereerst praat ik dan natuurlijk over het feit dat nu een echte, praktische, totaal oplossing wordt geboden. Immers, er is een link gelegd tussen bouwplaats en kantoor en dat is een heel belangrijke stap voorwaarts, waarbij de bouwplaats de beschikking heeft over programma’s die precies aansluiten aan de specifieke behoeften die hier gelden. Daarnaast geldt natuurlijk dat wij ons als systeemhuizen hebben versterkt. Door de samenwerking komen we op terreinen waarin we tot nog toe minder sterk aanwezig waren. Baan is met name sterk op het gebied van totaaloplossingen, met het accent op fincieel-administratief, terwijl de kracht van KPD meer ligt bij de technische kant van de zaak. Door de samenwerking verbreden we onze kennis van de markt nog meer en daar zullen alle klanten van ke profiteren.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels