nieuws

Samenhangend overzicht verdiepingbouw in staal

bouwbreed Premium

Dank zij de groeiende internationale invloeden in de bouw en de toenemende integratie van de Europese normen, neemt de laatste jaren de belangstelling toe voor staalconstructies in verdiepingbouw. Aanpasbaarheid, flexibiliteit en hoge bouwsnelheid zijn de belangrijkste voordelen.

Het concept van een staalskelet met prefab kanaalplaten past goed in de Nederlandse manier van bouwen. Tot nog toe ontbrak een samenhangend overzicht met de relevante ontwerp-aspecten van dit concept. Denk bijvoorbeeld aan het afwegen van varianten voor de draagconstructie in relatie tot verdiepinghoogte, technische installaties en logistiek op de bouwplaats. Minimale kosten voor de draagconstructie alleen vormen immers nog geen garantie dat de totale bouwkosten van een gebouw ook minimaal zijn.

De recent verschenen publikatie ‘Verdiepingbouw in staal en beton’ gaat in op de mogelijkheid van staalskeletbouw met geintegreerde liggers en kanaalplaten in gebouwen tot zes bouwlagen. Het eerste gedeelte is bedoeld voor ontwerpers die snel – zonder te rekenen – een aantal varianten willen vergelijken en afwegen. Een hoofdstuk met uitvoerings- kostengegevens maakt dit gedeelte tevens interessant voor aannemers. Zo worden richttijden gegeven voor de montage en aanvullende werkzaamheden en richtprijzen voor het maken van een kostenraming.

Het tweede deel van het boek is vooral bestemd voor de constructeur. Hierin worden de achtergronden van de dimensioneringsregels toegelicht voor de draagconstructie, samen met een overzicht van de typen geintegreerde liggers die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn. Handig is vooral een ontwerpmethode voor het economisch dimensioneren van verticale stabiliteitsverbanden.

In het boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de constructieve veiligheid bij brand. De geintegreerde vloerliggers hebben, vanwege de bescherming door de betonnen kanaalplaten, al een brandwerendheid van minimaal 30 minuten en in een aantal gevallen van 60 minuten.

Een verhoging van de brandwerendheid is relatief goedkoop te bereiken met een isolatie op de onderflens of, bij liggers met een open profiel, het toevoegen van wapening. De te volgen rekenprocedure om de brandveiligheid te bepalen, wordt toegelicht met enkele rekenvoorbeelden. In een bijlage worden een groot aantal principedetails gegeven voor de constructieve verbindingen en voor aansluitingen van de gevel.

Bij het boek behoort een diskette met drie programma’s en een handleiding voor de berekening van kolommen en geintegreerde liggers volgens de TGB 1990. De programma’s zijn geschreven voor MS-DOS computers.

A.W.M.J. van de Bogaard en C.H. van Eldik (red.) Verdiepingbouw in staal en beton. Staalskelet met geintegreerde liggers en kanaalplaten,uitgave Staalbouw Instituut, Rotterdam 1995, ISBN 90-75146-02-7, formaat A4, 191 p., f. 96 (incl.3,5″ diskette met handleiding). De publikatie is te bestellen bij Staalbouw Instituut, tel. 010-4110435 of fax 010-4121221.

Reageer op dit artikel