nieuws

Rosa Spierhuis: bejaardenhuis voor kunstenaars

bouwbreed

Sinds 1988 woont de graficus Harry van Kruiningen (89) in het Rosa Spierhuis, het Larense bejaardenhuis voor kunstenaars en aanverwante geesten. Tot en met 24 april exposeert hij hier ook met werk dat eerder te zien was in onder andere het Stedelijk Museum, Boymans, New York, Tokio, Jeruzalem en Praag. Het woon/werkcomplex wordt uitgebreid.

Rond 1960 opperde de bekende harpiste Rosa Spier (1891-1967) het idee een veilige haven voor oudere kunstenaars te stichten. Gesprekken met haar vriendin, H.A. Polak-Schwarz, mondden op 22 februari 1963 uit in de oprichting van de Rosa Spier Stichting. Op 11 oktober 1969 kon in Laren het Rosa Spierhuis, aan de Esseboom 2 in Laren, door de toenmalige minister van CRM dr. M.A.M. Klompe worden geopend.

Mevrouw Klompe typeerde het huis destijds in haar openingswoord als volgt: “Het Rosa Spierhuis staat niet alleen open voor het in- en uitgaan van de bewoners maar ook voor het uitgaan van hun werk, of liever de uitstraling daarvan binnen de samenleving.”

Rosa Spier is twee jaar voor de opening overleden zodat zij haar idee nooit werkelijkheid heeft zien worden. Voor haar harpstudie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag gaf Rosa Spier haar eerste recital reeds op 13-jarige leeftijd.

Na verdere studie bij Otto Muller, soloharpist van de Berliner Philharmoniker, kreeg Rosa een aanstelling bij het Residentie Orkest en van 1925 tot 1935 was zij zelfstandig werkzaam als soliste en muziekdocente.

Haar benoeming tot soloharpiste bij het Concertgebouw Orkest was een bekroning van haar leven en werk. Zij zou haar ogen hebben uitgekeken als zij ‘haar’ huis had ke zien.

Voor het Rosa Spierhuis is het essentieel dat de bewoners zich er thuis voelen en dat zij in staat worden gesteld hun artistieke en spirituele werkzaamheden voort te zetten en aansluiting blijven houden bij het culturele en intellectuele leven. Vandaar de ruimte die is gereserveerd voor de ateliers, de muziekstudio’s, de werk- en studeerkamers, de ontmoetingsruimten, de concertzaal, de tentoonstellingsruimten en de leestafel.

Er zijn talloze culturele evenementen in het huis, varierend van kamermuziekconcerten tot kunsthistorische beschouwingen en cursussen. De belangstelling voor het culturele programma in het Rosa Spierhuis blijft niet beperkt tot de bewoners. Steeds meer mensen uit de omgeving ontdekken de charme van de activiteiten die hier plaatshebben. De lijst van namen van beroemdheden, zowel bewoners als niet-bewoners, die aan het Rosa Spierhuis zijn verbonden en er bijvoorbeeld lezingen of muziekuitvoeringen gaven, is lang.

In de muzikale geschiedenis van het huis zijn twee hoogtepunten aan te geven: het harprecital van Phia Berghout bij de opening in 1969 en het te concert van Youri Egorov op 14 februari 1988, kort voor zijn dood.

Anno 1992 heeft het Rosa Spierhuis de officiele status van verzorgingshuis met bijzondere functie en ressorteert daarmee direct onder het ministerie van WVC. In de loop der jaren deed de behoefte aan meer werkruimte zich steeds sterker gelden. Het huis telt in totaal 75 bewoners die beschikken over een klein kamertje met toilet, douche en keuken. Daar komt door de uitbreiding waaraan nu wordt gewerkt met een etage (ontworpen door architectenbureau Trema uit Den Haag) verandering in.

Als deze uitbreiding is voltooid krijgen 29 bewoners zowel een woon- als een werkkamer. Daarnaast ke 24 bewoners elders in het gebouw over een eigen studio beschikken.

Reageer op dit artikel