nieuws

Restauratieplan Kasteel Terworm

bouwbreed Premium

De gemeente Heerlen laat een restauratieplan opstellen voor het uit de 17de eeuw daterend Kasteel Terworm. Hiermee is bijna f. 230.000 gemoeid. Een ton wordt betaald door eigenaar Van der Valk uit Eindhoven, waarmee het plan meteen aanbestedingsgereed is. Van der Valk wil in het kasteel een exclusief hotel-restaurant onderbrengen. De geraamde investering ligt tussen de f. 15 en f. 18 miljoen.

Einde vorig jaar kreeg Heerlen, bij een aanvraag van f. 3 miljoen Rijkssteun voor Terworm, nul op het rekest. De gemeente waagt een nieuwe poging door te dingen naar een deel van de f. 5 miljoen extra voor monumentenzorg die staatssecretaris Nuis beschikbaar stelt. Ook doet Heerlen een beroep op de knelpuntenpot en provinciale subsidie. Tevens wil Heerlen de meeropbrengst, na restauratie van het kasteel, van de onroerend zaakbelasting voor het po aanwenden.

Reageer op dit artikel