nieuws

Recreatiepark met 500 huizen in Steenwijk

bouwbreed Premium

In Steenwijk wordt een recreatiegebied van ruim 90 hectare aangelegd. Er komen circa 500 zomerhuizen, centrumvoorzieningen, tennisbanen en een 18-holes golfbaan. “Het po is in zijn opzet uniek en de grootste van Nederland”, aldus een toelichting van de provincie Overijssel. Het po sluit aan bij de zandwinvijver bij de rijksweg Zwolle-Leeuwarden.

In 1996 begint de aanleg van het gebied en twee jaar later wordt het opgeleverd. De bezwaren die twee boeren hadden tegen het project zijn door de Kroon ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan Bungalowpark Eesveense Hooilanden onherroepelijk is geworden.

Volgens het provinciebestuur is er veel behoefte aan golfterreinen waar de sporters langere tijd ke verblijven. “Daarnaast voorziet de onmiddellijke omgeving van het park in ruime mate in mogelijkheden voor wandelen, ruitersport, fiets- en dagtochten”, aldus het provinciebestuur.

Al in 1982 werd er in de Economische Beleidsnota Regio IJsseldelta op gewezen dat de aanleg van recreatievoorzieningen de werkgelegenheid in de provincie er sterk op vooruit zou gaan. Hierop werd door de gemeente Steenwijk een pogroep opgericht, die zeven locaties onderzocht op geschiktheid. “Bij de beoordeling speelden een rol de bereikbaarheid, natuur en landschap en de gepoeerde waterpartij. In de Eesveense Hooilanden wordt in het kader van de gebundelde zandwinning een waterpartij met een oppervlakte van ongeveer 30 hectare aangelegd”, zo licht het provinciebestuur toe.

Reageer op dit artikel