nieuws

PvdA-kopstukken bestrijden elkaar over omstreden Stadhuisconstructie Btw-constructies voor OG houdt gemoederen bezig

bouwbreed

Btw-constructies voor onroerend goed (OG) blijven een heet hangijzer. Twee PvdA-kopstukken, de Haagse wethouder Noordanus en staatssecretaris van Financien Vermeend, bestrijden elkaar fel over de rechtmatigheid van Stadhuisconstructie. Daarnaast wenst Kamerlid Van der Ploeg (PvdA) duidelijkheid over de btw-affaire rond de Vinex-locatie Haaglanden.

Wanneer wordt het nu eens rustig rond het Haagse stadhuis? In de dagen naar de oplevering toe houdt de aankoop van het pand via een Onroerend-Goed-Lichaam constructie de gemoederen flink bezig. Willem Vermeend bestrijdt namelijk de juistheid van de constructie, terwijl zijn opponent Peter Noordanus bij hoog en laag beweert volgens de richtlijnen te hebben gewerkt.

De gemeente Den Haag heeft namelijk voor de aankoop van het stadhuis op 12 december 1994 de Stichting ‘Beheer’ opgericht. De stichting heeft voor f. 275 miljoen het stadhuis van het Algemeen burgelijk pensioenfonds verworven. Het onderbrengen van het stadhuis in de stichting levert de Residentie een besparing van f. 8 tot f. 10 miljoen. Woningbouwcorporaties passen inmiddels ook massaal deze constructie toe. Vanwege deze gederfde inkomsten heeft de staatssecretaris de Belastingdienst verboden dergelijke constructies te accepteren.

“Het is onverstandig van Noordanus en de woningbouwcorporaties dat zij doorgaan met deze constructie. De richtlijnen die door ons departement en VROM naar buiten zijn gebracht, zijn duidelijk. Daarnaast is er ook nog eens een reparatie van de huidige Btw-wetgeving in de maak die dit alles tegen moet gaan”, laat Vermeend via zijn woordvoerster Korrie Louwes weten. Op vragen van het Kamerlid Van der Ploeg (PvdA) antwoordde het departement “dat de betrokken inspecteur geen goedkeuring heeft verleend voor deze constructie”.

De woordvoerder van Peter Noordanus, Nico van Mourik, bestrijdt dit. “Uit de eerste brief konden we opmaken dat de Belastingdienst berust in deze zaak. In de tweede brief lijkt het alsof deze zaak geregeld zou zijn. Op dit moment informeren wij de dienst over de taken en het bestuur van de beheersstichting.”

Reparatiewetje

De nieuwe Btw-wetgeving moet de rust weer herstellen, althans dat hoopt men op het departement. “Belastingtechneuten” op het ministerie en daarbuiten maken overuren om nog voor het eind van deze maand de stukken bij de ministerraad te krijgen. Begin deze week pas gaf Brussel Den Haag het groene licht om de herzieningstermijnen voor btw-constructie te verlengen met tien jaar tot twintig jaar.

Woordvoerster Louwes laat weten, “dat het proces inmiddels een aantal dagen vertraging heeft opgelopen. De oorzaak is dat het gecompliceerde onderwerp veel studie vereist door onder andere externe. Op dit moment wordt een aantal technische zaken nader uitgezocht. Het wordt moeilijk om voor eind maart het voorstel te hebben afgerond, maar we zullen het zekere proberen.”

Haaglanden

Een andere btw-kwestie betreft de constructie die het stadsgewest Haaglanden heeft opgetuigd om de btw terug te vorderen over de grondkostensubsidies in het kader van de uitvoering van het Vinex-convenant. Het ministerie van Financien weigerde in te stemmen met deze btw-constructie, wat volgens Haaglanden een tekort in de begroting oplevert van f. 50 miljoen. Reden voor het bestuur het definitieve Vinex-uitvoeringscontract te ondertekenen. Volgens minister Zalm, die dit antwoordt op vragen van PvdA-Kamerlid Van der Ploeg, wist Haaglanden van meet af aan dat een deel van de btw over de rijksbijdrage niet aftrekbaar was. Het was in ieder geval duidelijk bij ondertekening van het concept-uitvoeringsconvenant op 11 februari 1994, aldus de bewindsman.

“Op dat moment was bij Haaglanden bekend dat de btw niet volledig in aftrek kan worden gebracht. Het feit dat een, zowel in bestuurlijk als fiscaal opzicht, gekunstelde constructie wordt opgezet, vormt een duidelijke aanwijzing dat Haaglanden zich hiervan ook steeds terdege bewust is geweest. Desalniettemin is ingestemd met het bedoelde akkoord op hoofdpunten, inclusief de daarin aangegeven financiele kaders.” Haaglanden-bestuurder Theo Weterings bleek niet in staat te reageren. Verwezen werd naar een vergadering die het stadsgewest gisterenavond zou gaan wijden aan de btw.

Reageer op dit artikel