nieuws

Provincie steunt Haagse aanvraag artikel 12 status

bouwbreed

De provincie Zuid Holland steunt Den Haag bij de aanvraag van de Artikel-12 status. Dit blijkt uit een door het provinciebestuur uitgebracht rapport. In dit rapport komt de provincie tot de conclusie dat de financiele positie van de residentie zodanig is dat de gemeente niet kan worden geacht op eigen kracht uit de problemen te komen.

Aanvullende steun, zo stelt de provincie vast, op grond van de artikel 12 status is onontbeerlijk. In een reactie op de rapportage zegt het Haagse college van B en W de conclusies van het provinciebestuur “realistisch” te vinden.

Reageer op dit artikel