nieuws

Pronk kiest kant D66 in discussie Betuwelijn

bouwbreed

Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking vindt dat het kabinet eventueel meer dan f. 500 miljoen extra moet uittrekken voor een milieuvriendelijke aanleg van de Betuwelijn.

Hij neemt daarmee afstand van premier en partijgenoot Kok, die onlangs zei dat er voor milieutechnische verbeteringen aan deze goederenspoorlijn hooguit f. 500 miljoen extra beschikbaar is. Pronk betrok deze stelling in Rotterdam tijdens een door de PvdA-jongeren georganiseerd debat over ‘200 dagen Paars’, waaraan ook de staatssecretarissen Tommel (D66) en Linschoten (VVD) deelnamen.

De PvdA-bewindsman hield een warm pleidooi voor de aanleg van een Betuwelijn “die wel het een en ander mag kosten, omdat je ook moet kijken naar de positieve milieu-opbrengst van zo’n investering.”

Pronk wees daarbij met name op het terugdringen van het vrachtvervoer over de weg. Hoeveel meer, dan de door Kok genoemde f. 500 miljoen, Pronk daarbij voor ogen heeft zei hij niet. Wel maakte hij duidelijk daarbij meer aan de kant van de D66 te staan dan aan de kant van de VVD. D66 staat in een discussie over de Betuwelijn op het standpunt dat de vijf belangrijkste milieuknelpunten van de goederenspoorlijn moeten worden aangepakt. Volgens de commissie-Hermans, die onlangs over de aanleg van de Betuwelijn rapporteerde, kost het aanpakken van die knelpunten minimaal f. 1,2 miljard gulden. De VVD heeft vooral zorgen over de rentabiliteit van de lijn. Op dit moment wordt de aanleg van de lijn begroot op zo’n f. 7,5 miljard, exclusief de genoemde milieuknelpunten. De VVD vreest dat de lijn door extra milieu-uitgaven verliesgevend gaat worden. Staatssecretaris Tommel zei maandag in Rotterdam ook dat Zestienhoven zal worden gesloten zodra de HSL (hoge-snelheidslijn) wordt aangelegd.

Reageer op dit artikel