nieuws

Pleistermuurafwerking voorzien van spouw

bouwbreed

Voor het renoveren of isoleren van eensteensmuren van woningen en gebouwen heeft Lumdecor woningverjonging het Alsecco Air Stream-systeem op de markt gebracht. Het systeem voorziet in een ‘kunstmatige’ spouwconstructie met een pleisterafwerking op glaswapeningsbasis.

Veel oude woningen en gebouwen hebben tengevolge van slechte muren last van waterdoorslag. Deze muren zijn nauwelijks meer te redden met een traditionele gewapende pleisterafwerking op regelwerk, al dan niet voorzien van achterliggende EPS isolatie. Om dit soort ernstig aangetaste muren te beschermen en op te knappen is het Alsecco Air Stream ontwikkeld. Het systeem is ook uitsluitend toe te passen om gebouwen te voorzien van een goede isolatie, waarbij het er niet toe doet of de muren slecht of juist heel goed zijn.

Het geheim van het systeem is de ‘kunstmatige’ spouw. Deze spouw wordt gevormd door een zeer damp-open steenwol, dat is gevat in kokers van sterke glasvezelwapening.

De kokers bestaan uit twee compartimenten. In het grootste is de steenwol aangebracht en in het smalle deel blijft een luchtspouw. Deze elementen zijn 117,5 meter lang en 64,0 cm breed. Dit totaal zorgt voor een optimale ventilerende spouwconstructie. Voorwaarde is wel dat aan de onderzijde van de muurafwerking een smalle ventilatiestrook wordt gecreeerd, over de hele breedte van de muur.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt: Eerst wordt op de bestaande muur een gemineraliseerde isolatiekleeflaag aangebracht. Daarna bevestigt men de glasvezel kokerelementen, voor het grootste deel gevuld met damp-open steenwol, met behulp van ankerplaten aan de muur. Over de kokers wordt een egaliserende glasvezelwapening aangebracht, gevolgd door een basis pleister- en afwerkpleisterlaag.

Op deze manier zijn oude huizen goed te renoveren en huizen van recentere datum goed te isoleren, terwijl de spouwfunctie gehandhaafd blijft.

Het systeem van Lumdecor woningverjonging NV te Lummen in Belgie, is compleet te leveren met de benodigde aluminium hoek- en beeindigingsprofielen, de afdichtingsvoegenband etc. De pleisterlaag kan zowel op kalkbasis als op basis van mineralen gemaakt worden, met verschillende korrelgrootten. De architect heeft daarmee grote vrijheid in structuur en kleur.

Reageer op dit artikel