nieuws

Platform wil nu snel bruteren

bouwbreed

Het Platform voor de Volkshuisvesting heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VROM gepleit voor een snelle en ongewijzigde invoering van de Wet Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting.

Vorige week bleek dat diverse Kamerleden nadere ‘prestatie-afspraken’, bijvoorbeeld over het huurbeleid, willen verbinden aan het bruteringsakkoord, maar volgens directeur H.J. Werkhoven van het platform kan zoiets niet zomaar aan de orde worden gesteld in het kader van dit wetsvoorstel. “Wij wijzen dit idee nadrukkelijk af omdat wij van mening zijn dat hier een apart en zorgvuldig overleg met de sector voor nodig is.”

Bovendien, zo vindt de opvolger van de koepel voor gemeentelijke woningbedrijven, treedt hierdoor vertraging op in de uitvoering van de bruteringsoperatie. “Vertraging in het wetgevingstraject leidt tot vertraging in de uitvoering van de wet. En vertraging in de uitvoering heeft grote financiele consequenties.”

Het platform acht het zeer wel mogelijk een discussie over de diverse vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting te voeren, maar vindt dat dit nu niet aan de orde is. “De brutering is een technische operatie en dat willen wij graag zo houden. Op de daartoe geeigende momenten willen wij de discussie over de andere volkshuisvestingsvraagstukken met u voeren.”

Reageer op dit artikel