nieuws

Oudere bouwvakker telt nog steeds mee

bouwbreed

Een groot deel van de bouwwerkgevers (75%) vindt dat de produktiviteit van oudere bouwvakkers even goed is als die van hun jongere collega’s.

Dat blijkt uit het onderzoek “De oudere werknemer in de bouw’ dat het ministerie van VROM heeft laten uitvoeren door het Economisch Instituut Bouwnijverheid.

Oudere werknemers (vanaf 45 jaar) vormen een groeiend deel van het arbeidsbestand. Veel oudere blijken bij grotere bouwbedrijven te werken. Bij gespecialiseerde aannemers werken relatief minder ouderen.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers over het algemeen een gunstig beeld hebben van de oudere bouwvakker. Ruim 80% vindt oudere werknemers zelfs vakbekwamer dan jongeren. Verder is 67% van mening dat ouderen op meerdere terreinen inzetbaar zijn.

Een van de grootste vooroordelen ten aanzien van ouderen is dat hun arbeidsproduktiviteit op een lager niveau zou liggen dan die van jongeren. Dit blijkt echter niet uit het onderzoek. Driekwart van de bouwwerkgevers vindt dat er op dit punt geen noemenswaardig verschil bestaat.

Geld besparen

Uitval door arbeidsongeschiktheid is onder werknemers vanaf 45 jaar vier tot vijf maal hoger dan onder de jongeren. Bij werknemers van 55 jaar of ouder is deze uitval zelfs zes tot zeven keer zo hoog.

Een personeelsbeleid dat is gericht op het behoud van oudere werknemers in de bedrijfstak kan geld besparen. Door het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en scholing kan op korte termijn al 7% van de totale uitgaven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid worden bespaard.

Onder werknemers blijkt een een ruim draagvlak aanwezig voor een op oudere werknemers toegespitst personeelsbeleid. Bijna 80% vindt dat de ouderen bij zware werkzaamheden ontzien moeten worden.

Werkgevers zijn minder optimistisch over een speciaal ouderenbeleid. Wel is bijna 70% bereid ouderen te ontzien bij zware werkzaamheden. Slechts een kwart van de bouwwerkgevers ziet mogelijkheden voor deeltijdarbeid of mogelijkheden om ouderen in een andere functie binnen het bedrijf te plaatsen.

Reageer op dit artikel